Katedra ruských a východoevropských studií

Katedra ruských a východoevropských studií

Katedra ruských a východoevropských studií (KRVS) byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). Na svém počátku měla zaplnit zejména mezeru v akademickém výzkumu a vzdělání, která vznikla zrušením bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy Československé akademie věd. Bývalí členové této instituce tvořili základ nového oddělení směřujícího k nové koncepci výzkumu bývalého východního bloku.

O nás

 

 

VC

Lidé

VC

Věda a výzkum

VC

Studenti a absolventi

VC

Sledujte naši činnost

Facebook Instagram      LinkedIn
Newsletter      Blog Research Gate

Pro veřejnost

NEWSLETTER KRVS

Newsletter KRVS

Aktuality