Absolventi

Absolventi

Studium v zahraničí, důraz na souvislosti, snaha kriticky analyzovat a samostatně aplikovat vědomosti na konkrétní problémy reálného světa, dobrý historický background a vhled do dění v pro nás klíčovém regionu vybaví studenty praktickými, analytickými a kreativními schopnostmi snadno uplatnitelnými na současných pracovních trzích.Sraz absolventů

Naši Absolventi

Naši přední absolventi jsou žádanými pracovníky v soukromé sféře včetně velkých mezinárodních firem, vládních úřadech, nevládních organizacích a médiích. Katedra se pyšní tím, že její multidisciplinární záběr připravuje její absolventy pro úspěch ve světě, kde čím dál víc záleží na schopnosti rychle se naučit nové poznatky a smysluplně je uplatnit na pracovních trzích.

Katedra má za více než dvě dekády existence celou řadu velmi úspěšných absolventů, kteří se výborně uplatnili ve státní správě, v médiích, v soukromém sektoru, ale také na celé řadě pozic v zahraničních společnostech nebo mezinárodních institucích. S našimi absolventy se můžete setkat ve společnostech jako je HBO, ING, Vodafone, dále v Ústavu mezinárodních vztahů, Asociaci pro mezinárodní otázky, na celé řadě ministerstev atd.

Praktické tipy pro absolventy

Dobré vztahy s absolventy jsou jedním ze základních předpokladů plnohodnotného rozvoje každé vysokoškolské instituce, a proto také Katedra severoamerických studií usiluje o co nejužší kontakt s bývalými studenty.

Jste-li naším absolventem a máte zájem o navázání kontaktu s katedrou, podívejte se na facebook katedry, nebo navštivte facebookovou skupinu KSAS Alumni zřízenou právě za účelem propojení absolventů a katedry.

Katedra také vítá jakoukoliv aktivitu absolventů, která obohatí akademický či profesionální život současných studentů. Máte například zájem o šikovného stážistu? Víte o zajímavé pracovní nabídce, která by mohla pomoci čerstvým absolventů uplatnit se na pracovním trhu? Chcete se zapojit do akcí pořádaných katedrou? Ozvěte se na e-mail kozak@fsv.cuni.cz nebo na facebooku a my vaše nápady, návrhy a iniciativu uvítáme.

Jak katedra, tak Institut mezinárodních studií pořádají každý rok srazy absolventů. Pokud Vám nechodí pozvánka na tyto akce a chtěli byste se účastnit, kontaktujte prosím Lucii Jůzovou ze Sekretariátu IMS.