Den otevřených dveří

Den otevřených dveří IMS

IMS otevřel své dveře pro uchazeče v úterý 21. ledna 2020 od 10:00 (bakalářské obory) a 13:30 (magisterské obory).

Uchazeči o studium si prohlédli výukové prostory a zázemí IMS v Jinonicích, dozvěděli se o studijních programech a možnostech studia v zahraničí od ředitele IMS Tomáše Nigrina a od garanta bakalářského programu Teritoriální studia Jiřího Vykouala. Předseda studentské samosprávy (SIMS) Nick Omorodion pověděl uchazečům o bohatém studentském životě na IMS a studentských akcích. 

Při přestávce se uchazeči mohli občerstvit připravenými nápoji a pizzou. Následovala možnost seznámit se blíže s absolventy IMS a jejich další kariérou a zároveň se seznámit s pracovními možnostmi ve vybraných organizacích a institucích (speed dating se zástupci předních institucí a firem).

Navazoval odpolední program, který byl věnován uchazečům o magisterské a doktorské studium na IMS. FB

Budeme se na vás těšit opět v lednu 2021!

Archiv

Podívejte se na programy uplynulých dnů otevřených dveří IMS:

2020 

2019