Den otevřených dveří

Den otevřených dveří IMS 2022

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
děkujeme všem, kteří se našeho online Dne otevřených dveří zúčastnili. Pokud jste jej nestihli, nabízíme možnost ho zhlédnout zpětně.

Záznam prezentace bakalářských programů naleznete zde.

Záznam prezentace magisterských programů naleznete zde.

Den otevřených dveří IMS 2021

21. ledna 2021 proběhl Den otevřených dveří Institutu mezinárodních studií, FSV UK.

Celým programem provedl náš absolvent Jakub Szántó, zahraniční reportér České televize.

16:00 - informace o bakalářských studijních programech Teritoriální studia a Česko-německá studia

17:30 - diskuse o možnostech uplatnění na pracovním trhu s absolventy IMS

Den otevřených dveří proběhl netradičně formou FB live-streamu na naší FB stránce - Institut mezinárodních studií FSV UK.

Den otevřených dveří IMS 2020

IMS otevřel své dveře pro uchazeče v úterý 21. ledna 2020 od 10:00 (bakalářské obory) a 13:30 (magisterské obory).

Uchazeči o studium si prohlédli výukové prostory a zázemí IMS v Jinonicích, dozvěděli se o studijních programech a možnostech studia v zahraničí od ředitele IMS Tomáše Nigrina a od garanta bakalářského programu Teritoriální studia Jiřího Vykouala. Předseda studentské samosprávy (SIMS) Nick Omorodion pověděl uchazečům o bohatém studentském životě na IMS a studentských akcích. 

Při přestávce se uchazeči mohli občerstvit připravenými nápoji a pizzou. Následovala možnost seznámit se blíže s absolventy IMS a jejich další kariérou a zároveň se seznámit s pracovními možnostmi ve vybraných organizacích a institucích (speed dating se zástupci předních institucí a firem).

Navazoval odpolední program, který byl věnován uchazečům o magisterské a doktorské studium na IMS. FB

Budeme se na vás těšit opět v lednu 2021!

Archiv

Podívejte se na programy uplynulých dnů otevřených dveří IMS:

2020 

2019