Hostující výzkumní pracovníci a pracovnice

Hostující výzkumní pracovníci a pracovnice

Institut mezinárodních studií (IMS) srdečně vítá žádosti zahraničních výzkumných pracovníků a pracovnic zaměstnaných na zahraničních univerzitách nebo výzkumných institucích o výzkumný pobyt na institutu. Hostujícím výzkumným pracovníkům je během jejich pobytu udělena institucionální afiliace a je jim umožněn přístup do knihoven Univerzity Karlovy a kancelářských prostor institutu. Hostující výzkumníci obvykle pobývají na IMS 2 až 12 měsíců.

Od hostujících výzkumných pracovníků se očekává, že se budou podílet na výzkumných aktivitách institutu, zejména na výzkumném semináři, a budou komunikovat s pracovníky ústavu a doktorandy. Je možná afilace k některé z výzkumných skupin IMS. Návštěvníci nejsou povinni vyučovat, ale lektoři IMS je mohou pozvat k zapojení do výuky v rámci stávajících kurzů.

Žádosti jsou posuzovány průběžně. Měly by obsahovat úplný životopis, včetně seznamu publikací, a stručný výzkumný projekt (2 strany), který nastíní program výzkumného pobytu a jeho vazbu na IMS. Přihlášky zasílejte e-mailem prof. Tomáši Weissovi, zástupci ředitele IMS pro výzkum.

Paolo Pizzolo

paolo-pizzolo

    Jagiellonian University

    10 / 2023

    Visiting researcher

Stephen Long

Long

    University of Richmond

    06 / 2023 - 01 / 2024

    Visiting researcher

Jitka Králová

Jitka-kralova

    University College London

    09 / 2023 - 01 / 2024

    Visiting MPhil Candidate

THOMAS CHOPARD

chopard

    INALCO Paris

    03 - 06 / 2023

    Visiting researcher

TESS MEGGINSON

megginson

    UNC Chapel Hill

    03 - 06 / 2023

    Visiting PhD student

PATRICK KUPPER

kupper

    University of Innsbruck

    2022

    Visiting researcher

ZORA PISKAČOVÁ

piskacova

   

    UNC Chapel Hill

    2021

    Visiting PhD candidate