Ukončené projekty

Ukončené projekty

Na této stránce naleznete veškeré projekty, které naši výzkumnice a výzkumníci úspěšně ukončili.

Zde seznam poskytovatelů grantů, se kterými spolupracujeme:

- 4EU+ ALLIANCE
- 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU
- 6. RÁMCOVÝ PROGRAM EU
- SYLFF
- AKTION ÖSTERREICH
- AMERICKÉ NADACE
- CENTRAL
- ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA
- ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
- EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
- ERASMUS +
- FOUNDATION FOR ENTERPRISE RESTRUCTURING AND FINANCIAL INSTITUTIONS DEVELOPMENT
- FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
- GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
- GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY
- GRANTOVÁ AGENTURA UNIVERZITY KARLOVY
- HORIZON 2020
- IGC - NET
- INTERNATIONAL VISEGRAD FUND
- JEAN MONNET
- MINISTERSTVO FINANCÍ - FOND PARTNERSTVÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
- MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
- MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
- NADACE ČEZ
- NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU
- OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA
- OPERAČNÍ PROGRAMY EU
- PRIMUS
- SASAKAWA CENTRAL EUROPE FUND
- SCIEX
- SMALL GRANTS PROGRAMME (U.S. EMBASSY IN THE CZECH REPUBLIC)
- START
- STIFTUNG ERINNERUNG, VERANTWORTUNG UND ZUKUNFT
- STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ
- TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY
- U.S. EMBASSY IN THE CZECH REPUBLIC
- UNCE
- UNIVERSITÄT KÖLN
- ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
- VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA
- VOLKSWAGEN STIFTUNG

4EU+ ALLIANCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
4EU+ST/2023/11 Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction. The Case of Ukraine Klára Kosová 2023
4EU+/23/F2/13 Plurality of Memories in Europe in Global Perspective Jiří Kocián 2023
4EU+/UA/F2/05 Integration of Ukrainian refugee children and Underage idps in the comparative perspective (Czech Republic-Ukraine) Valeria Korablyova 2022 - 2023
4EU+/22/F2/19 Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective Jiří Kocián 2022
4EU+ST/2022/8 Truth and Untruth: Transmissions of Memories of War Rose Joy Smith 2022
4EU+/21/F2/12 Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges: From Artificial Intelligence Governance to Climate Change Mitigation Jan Hornát 2021
4EU+/21/F2/15 Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective Kateřina Králová 2021
Festives2021-4EU+4 Narrating the past, imagining the future: Holocaust survivors' testimonies Kateřina Králová 2021
4EU+/20/F2/12 Transatlantic Futures - Options, Opportunities and Challenges Jan Hornát 2020
4EU+/20/F2/18 Plurality of Memories in Europe in a Global
Perspective
Kateřina Králová 2020
  Plurality of Memories in Europe in a Global
Perspective
Kateřina Králová 2019

7. Rámcový program EU

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
290454 Redefining the transatlantic relationship and its role in shaping global governance (TRANSWORLD) prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2012 - 2015
238447 Integrated Training Programme for Analysis, Assessment and Advice on EU External Action and its Institutional Architecture (EXACT) prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2010 - 2013
225267 Multilateralism and the EU in the Contemporary Global Order prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2008 - 2012

6. rámcový program EU

 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
513416 Wider Europe, deeper Integration? "Constructing Europe" Network prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2005 - 2009
FP6-506347 Efficient and Democratic Governance in a Multi - level Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2004 - 2008

 

SYLFF

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  The Image of Britain in discourses of Czech Elites between 1938 and 1948 Mgr. Johana Kłusek 2018-2018
  Water diplomacy of the European Union Mgr Eliška Černovská 2019-2021

Aktion Österreich

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
78p4 Tschechisch-Österreichisches Seminar und studentischer
Workshop zur neuesten mitteleuropäischen Geschichte
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. 2019-2019
81p17 Tschechisch-österreichisches Seminar zur Geschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert III doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2018 - 2018
78p4 Tschechisch-österreichischer Seminar zur Geschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert II doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2017 - 2017
77p8 6. česko-rakouské dny historiků PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 2017 - 2017
73p5 Tschechisch-Österreichisches Seminar zur Geschichte und Zeitgeschehen in Mitteeuropa seit dem späten 19. Jahrhundert PhDr. Pavla Kačmárová 2015 - 2016
68p1 Česko-rakouský seminář soudobých evropských dějin doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2014 - 2014
62p8 Ringvorlesung: Zeitgeschichtsforschung nach 1989 prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2012 - 2012
47p6 Česko a Rakousko po pádu železné opony prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2007 - 2008
51p10 Role médií v pražském jaru 1968 prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2008 - 2008
47p6 Semináře a odborné přednášky - pokračování projektu Česko a Rakousko po pádu železné opony prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2008 - 2008
35p12 Konec demokracie v Rakousku 1932-1938 (vydání publikace) prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. 2003 - 2003

AMERICKÉ NADACE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  HEFNU Kateřina Králová 2022-2023

CENTRAL

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Towards a Central European doctoral school in modern history Ota Konrád 2022
  Memory policy in theoretical and practical dimensions Kateřina Králová 2022

Česká rozvojová agentura

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
16/2011/08 Podpora studia tématu „migrace a rozvoj“ na vysokých školách PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2011 - 2011

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
81p17 Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

Česko-německý fond budoucnosti

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Srovnávací studie o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých vztahů PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2022 - 2023
  Vlak ke svobodě doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. 2022 - 2023
4_16_5966 Česko-německá studia – podpora stipendistů / Deutsch-Tschechische Studien – Unterstützung der Stipendiat/innen Universität Regensburg 2016 - 2017
4166573 Demokratická transformace v postkonfliktních společnostech: cesta k jistému úspěchu? PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2016 - 2016
4_15_5505 Mezinárodní workshop k 25. výročí sjednocení Německa prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 2015 - 2015
4 15 5019 Česko-německá studia - podpora stipendistů Universität Regensburg 2015 - 2015
5-14-4422 Publikace knihy: "Národnostní menšiny v socialistické Jugoslávii" PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2014 - 2014
4 14 4242 Sociální a kulturní zasazení politiky: Západní a východní perspektivy výzvy k trvalé demokracii PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2014 - 2014
4 13 3297 Česko-německá studia - podpora stipendistů doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2013 - 2014
4 14 4186 Konference a panelová diskuse o německých studiích ve střední Evropě u příležitosti 20ti let spolupráce mezi univerzitami UK v Praze a HHU Düsseldorf PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. 2014 - 2014
4 12 2514 Česko-německá studia - podpora stipendistů prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2012 - 2013
5 11 1970 Česko-německá studia - podpora stipendistů prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2011 - 2012
4 10 1234 Česko-německá studia - podpora stipendistů prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2010 - 2011
5 10 1636 Podpora vydání sborníku z mezinárodní konference "Blut ein besonderer Saft. Perspektiven aus Medizin, Geschichte und Gesellschaft" prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2010 - 2011
5 09 0783 Vydání knihy: Chemie na Německé univerzitě v Praze ve srovnání s univerzitami v Lipsku a ve Vídni. prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2009 - 2010
4 08 0083 Loajalita ve státním socialismu. NDR, Československo a Polsko. (konference, sborník) Dr. Volker Zimmermann 2008 - 2010
4 09 0782 Partneská konference Praha - Düsseldorf 2009: 6. společná konference Heinrich-Heine Universität a Univerzity Karlovy v Praze prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2009 - 2009

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
587209 NIECE - New Ideas for Europeanisation from Central Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D 2017-2020
587090 NIICE - New Integration In Central Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D 2017-2020
587704 VIADUCT - Enhancing Visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D 2017-2020
542836-LLP-1-2013-1-CZ-AJM-PO Researching and Teaching European Studies in Central and Eastern Europe prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2013 - 2016
2012-3155 Ph.D. - EU GrAd Students University Skills prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2013  - 2015
2011-2963/001-001 Innovating the Teaching, Researching and Debating of the EU prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2011 - 2014
528770-LLP-2012-CZ-AJ-ICS EUROPANOSTRA - Learning for Pupils and Teachers at Secondary Schools prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2012 - 2013
177316-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ENWA Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network (LISBOAN) prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2011 - 2013
2008-2840/001-001 Eupolis prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2008 - 2010

ERASMUS +

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
2020-1-NL01-KA203-064782 e-Note -  European Network On Teaching Excellence prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2020-2023
612970 EUMA - Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. a Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 2020-2022
17-X-2018 Euroasia Insights: Strenghtening Central Asian Studies in Europe (EISCAS) PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2018-2021
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2019

EU OPERATIONAL PROGRAMMES

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2022

Foundation for Enterprise Restructuring and Financial Institutions Development

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
PFMTAP/QCBS-2.2 Public Finance Management Technical Assistance Project  Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2016 - 2017

Fond rozvoje vysokých škol

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
1535/2008 Inovace pedagogické a výzkumné činnosti na Univerzitě Karlově, katedře Německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd prostřednictvím pobytu hostujícího profesora Priv.-Doz. Dr. Volkera Zimmermanna doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2008 - 2008

Grantová agentura Akademie věd České republiky

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
KJB701040903 Mytologie autoritativních režimů ve Střední Asii PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2009 - 2011
IAA801040701 Zrod velmoci. Dějiny Sovětského svazu 1917-1945 prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc. 2007 - 2010
IAA801040802 Hyppolit Olgerd Boszkowski - život a dílo PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. 2008 - 2010
KJB701040701 Spojené státy a Mexiko: Chápání bilaterálního napětí, vysvětlení pomocí asymetrických struktur PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2007 - 2009
IAA801040703 Chemie na Německé universitě v Praze 1882-1945 ve srovnání s universitami v Lipsku a Vídni prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2007 - 2009
KJB701040703 Role historiografie, médií a intelektuálů v česko-německých vztazích po roce 1989 PhDr. Petr Šafařík 2007 - 2008
IAA8104401 Plány spolupráce a demokratizace střední Evropy: Středoevropská unie doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2004 - 2006
IAA8104402 Mezi partikularismem a integrací: sovětský blok a sovětský komunismus v letech 1945-1990 doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2004 - 2006
E9104001  Československo a pobaltské státy v meziválečném období doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2000 - 2000

Grantová agentura České republiky

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc. 2020-2022
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday Entanglements of War, Postsocialism and (Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2022
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2022
17-05581S Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky evropských států  doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017-2019
16-17670S Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky JUDr. Vladimír Handl, CSc. 2016 - 2018
16-16009S "Museli jsme žít, nějak jsme museli přežít..." Židé v Řecku 1944-2012 PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2016 - 2018
16-10625S Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989 doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2016 - 2018
15-09404S Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu JUDr. Vladimír Handl, CSc. 2015 - 2017
15-09249S De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2015 - 2017
14-14612S Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2014 - 2016
14-21581S Role kolektivní paměti v transatlantických vztazích po skončení studené války PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2014 - 2016
14-16260S Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 2014 - 2016
P408/12/P493 Česká zahraniční politika v Evropské unii doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2012 - 2014
P410/10/1302 Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2010 - 2012
409/09/1440 Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991 doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2009 - 2011
407/08/0867 Transformace Westminsterského modelu a proměna britského státu a politiky:bilance 10 let vlády T.Blaira a New Labour prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2008 - 2009
409/07/0411 Polská východní politika:vývoj a struktura doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2007 - 2009
407/07/P091 Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. ČR a Polsko ve vzájemném srovnání doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2007 - 2008
409/04/2031 Polská historiografie po roce 1945 (lidé, instituce, koncepce) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2004 - 2006
407/03/0442 Imigranční politika a integrace přistěhovalců v USA od roku 1965 doc. PhDr. Miloš Calda 2003 - 2005
407/05/2125 Politické aspekty konstitucionální reformy EU od evropského konventu k smlouvě o založení ústavy pro Evropu prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2005 - 2005
404/93/2059 Obraz Němců a Německa v české společnosti 19. a 20. století prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. 1993 - 1995

Grantová agentura Univerzity Karlovy

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
314821 Východoněmečtí architekti na globálním Jihu: NDR, architektonické projekty OSN a globální socialismus v pozdní studené válce Marcks, Jakob Matthias 2021-2023
288121 East goes West. Zahraniční studentská mobilita na Univerzitě Karlově v době pozdního socialismu (1975–1989) Mgr. Kateřina Kuklíková 2021-2023
164119 Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Mgr. Jakub Střelec 2019-2021
730119 Model občanské integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky Mgr. Anna Simbartlová / Lukešová 2019-2020
946218 A-HN Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí Mgr. Ekaterina Zheltova 2018-2020
80218 A-TFP Lidská práva z pohledu migrace

Mgr. Eva Drhlíková

2018-2020
668218 A-HN Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989 Mgr. Kateřina Vnoučková 2018-2019
496218 A-SP Děti války v Bosně a Hercegovině: veřejný diskurs v rámci poválečného usmiřování Bc. Veronika Grossová 2018-2018
32217 A-HN Parakratos: Realita a interpretace Mgr. Nikola Karasová 2017 - 2018
288217 A-SP Státní suverenita v kybernetickém prostoru: Moderní chápání klasického konceptu Lucie Kadlecová, M.A.

2017-2018

800217 A-SP Manifestace identity německé menšiny na hřbitovech v Medzevě Mgr. Tereza Juhászová 2017 - 2017
254515 A-HN Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století Mgr. Jindřich Čeladín 2015 - 2017
191915 A-HN Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů Mgr. Daniel Heler 2015 - 2017
12415 A-HN Pravoslavné církve na prahu 21. století. Případ Ruska, Srbska a Řecka. PhDr. Karin Hofmeisterová 2015 - 2017
234216 A-SP Přístupy EU a USA k podpoře demokracie: normativní východiska a jejich vliv na formulaci politik PhDr. Jan Hornát, Ph.D. 2016 - 2017
180716 A-SP Energetická strategie Ruska a plynovod Střední Asie - Čína PhDr. Václav Lídl 2016 - 2017
730316 A-HN "MATFYZ" od kořenů do sametu: sonda do vnitřního fungování vědecké a vzdělávací instituce v letech 1952-1989 na základě svědectví pamětníků a archivních dokumentů Mgr. Kateřina Volná 2016 - 2017
632217 A-HN České a německé nacionální obranné spolky a jejich vliv na nacionalizaci česko-německé jazykové hranice v Čechách v letech 1880-1938 Mgr. Mikuláš Zvánovec 2017 - 2017
1426314 A-HN Vliv ekologické ekonomie v období tzv. zvědečtění politiky v SRN, 1969-1974 PhDr. Pavla Kačmárová 2014 - 2015
324815 A-SP Vysvětlení dlouhodobých procesů institucionální změny v národě White Earth ve státě Minnesota Mgr. Anna Krausová, Ph.D. 2015 - 2015
546213 A-SP Ruský pohled na humanitární intervence: princip „responsibility to protect“ a státní suverenita Mgr. Barbora Prokopová 2013 - 2015
628214 A-HN Obraz sovětského Ruska v rámci československé kulturní levice ve 20. a 30. letech dvacátého století PhDr. Kateřina Šimová 2014 - 2015
837313 A-HN Politika rumunského státu vůči maďarské národnostní menšině po roce 1945 Mgr. Filip Šisler 2013 - 2015
836813 A-SP Výzva demokratickému státu: právo na vzpouru? Komparativní studie mediálního diskurzu o protestech v Mexiku a USA. Mgr. Barbora Čapinská 2013 - 2014
521812 A-SP Transformace kulturní diplomacie po konci studené války PhDr. Mgr. Tereza Vorlová  2012 - 2014
559612 A-SP Centralizace a změny ve vzdělávání v regionech Ruska s původními etnickými skupinami Mgr. Darima Batorova 2012 - 2013
350211 A-HN Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa (od "perestrojky" k dnešku) PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. 2011 - 2013
501312 A-HN Role ČSSR ve strukturách Rady vzájemné hospodářské pomoci 1971-1991 ve světle archivních materiálů Mgr. Jan Lomíček, Ph.D. 2012 - 2013
390911 A-SP Bohatým brát a chudým dávat. Městské státy Spolkové republiky Německo v rámci finančního vyrovnání zemí: Výchozí pozice a současné situace. PhDr. Mgr. Romana Mynaříková 2011 - 2013
277711 A-SP Vliv EU na aktéry politického procesu v Itálii a jejích regionech Mgr. Skopová Adéla 2011 - 2013
533412 A-HN Ruská identita: Menšinové školství v současném Estonsku (od 90. let 20. století) Mgr. Šárka Svobodná  2012 - 2013
204213 A-HN Změny zahraniční kulturní politiky SRN v epoše Willyho Brandta a jejich iniciátoři PhDr. Petra Baštová, Ph.D. 2013 - 2013
327911 A-SP Otázka integrace turecké menšiny v Německu za vlády černo-žluté koalice v letech 2009 až 2011 Mgr. Tereza Horálková  2011 - 2012
39310 Vznik moderního národa: Emancipace polských chlopů a Židů PhDr. Štěpán Pellar 2010 - 2012
84810 Rozporuplná paměť. Polsko-židovské vztahy v době druhé světové války. PhDr. Tomáš Vojta 2010 - 2012
52209 A-HN Radikální levice v poválečném Finsku - fenomén stalinismu v zemích mimo Sovětský svaz Mgr. Barbora Skálová 2009 - 2011
31808 A Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. století do současnosti PhDr. David Emler, Ph.D. 2008 - 2010
92509 A-SP Postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v EU ilustrované na existenci britské výjimky ze společné měny EURO Jůzová, Lucie, PhDr. 2009 - 2010
20509 A-HN Vztahy Polské sjednocené dělnické strany a Komunistické strany Francie v krizovém roce 1956 PhDr. Michaela Kůželová, Ph.D. 2009 - 2010
47109 A-HN Sunnitský islám v současné Albánii Mgr. Kamil Pikal 2009 - 2010
21609 A-SP Otázka migrace v Bosně a Hercegovině po daytonské mírové smlouvě Mgr. Šimák Jakub 2009 - 2010
20609 A-HN Kulturní mise armády socialistického typu. Případ Československa a NDR. PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. 2009 - 2010
77509 A-HN Koncepce vyrovnání se s minulostí v pojetí Gauckova úřadu Mgr. Tereza Vávrová 2009 - 2010
53407 A Poválečná interpretace holocaustu. Případ Itálie, Řecka a Slovenska Mgr. Klamková Hana 2007 - 2009
104207 A Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Williho Brandta (1961-1966). Život města za Berlínskou zdí. doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2007 - 2009
114308 A Český a německý PEN v době studené války Mgr. Práchenská Monika 2008 - 2009
115208 A Americká zahraniční politika a izraelsko-palestinský mírový proces mezi Clintonem a Bushem (1993-2004) PhDr. Ramzi Abu Eid 2008 - 2008
25807 A Problematická identifikace s EU - případová studie Dánsko Mgr. Tereza Hořejšová, Ph.D. 2007 - 2008
19607 A Německá evropská politika - Spolkový sněm a jeho role v rámci EBOP Mgr. Ryjáček Jan 2007 - 2008
144307 A Francouzská kulturní diplomacie Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 2007 - 2007
512/2004 A HN Budování státu a národní identity v nově nezávislých státech eurasijského kontinentu PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2004 - 2006
348/2006 A HN Němečtí archiváři ve východní Evropě za druhé světové války Mgr. Lehr Stefan 2006 - 2006
366/2005 A HN Komunální partnerství jako nástroj něm.-franc. sbližování. Spolupráce (západo)něm. a franc. regionů PhDr. Lucie Filipová, Ph.D. 2005 - 2006
397/2005 A SP Gibraltarská otázka v EU Mgr. Košťál Vratislav 2005 - 2005
396/2005 A SP Vývoj a proměny státního zřízení v Polské rep. ve 20. století doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2005 - 2005
483/2004 A HN Azyklová politika zemí Visegrádu Mgr. Jana Hecová 2004 - 2004
301/2001 Dějiny a součastnost: lotyšská historiografie a transformace společnosti od konce 80. Let doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2001 - 2003
91/94 Badeni a Češi Mgr. Barbora Malinská 1994 - 1994

Horizon 2020

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
7703342 Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C) Mitchell Young, Ph.D. 2018-2021
765224 Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2018-2022
210501334 Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL) Asavei Maria-Alina. Ph.D. 2019-2022
210490939 Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2019-2022
870647 Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (CENTRAL ASIAN LAW) doc. et doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2020-2024

IGC - Net

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Anatomy, Analysis and Assessment of the EU Constitutionalisation prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2004 - 2005

International Visegrad Fund

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
21720300 Enhancing cooperation among Central Asia researchers in the Visegrad countries to provide a comprehensive policy support for the V4 countries PhDr. Jan Šír, Ph.D. 2017 - 2018
31510026 Transport Integration for Prosperity: the Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2015 - 2017
21510812 V4 and Turkey: Foreign Policy and Development Assistance in EU Neighborhoods Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D. 2015 - 2016
31550040 Transfer of V4 Experience in Promoting the Integration Process,Regional Cooperation - "I-NET" PhDr. Jan Šír, Ph.D. 2015 - 2016
21210136 Go East: The Development of European Studies as a research and study discipline prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2012 - 2013

Jean Monnet

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
610505 Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states' Security doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2019-2022
2010-2996/001-001 Grand Debates of the European Integration prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2010 - 2013
2010-2997/001-001 Rethinking Federalism for the Post Lisbon European Union prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2010 - 2011
06/0058 EU Constitutionalisation (Jean Monnet Chair) prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2006 - 2009
06/0061 The Jean Monnet European Centre of Excellence prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2006 - 2009
06/0056 Legal Framework of the European Integration (Jean Monnet Chair) prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2006 - 2009
04/0092 Challenges of the EU as a Key Actor in the Global Arena PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D. 2004 - 2007
C03/0115 The European Construction - Czech Historical Reflection (European module) PhDr. Jiří Rak 2003 - 2006
C01/176 Legal Framework of European Integration (permanent course) prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2001 - 2004
CZ99/017 EU Political Science prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 1999 - 2003
CZ99/018 Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 1999 - 2003
CZ 97/005 European integration - European Political Science prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 1997 - 2000

Ministerstvo Financí - Fond partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě. PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. 2015 - 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
ME672 Činnost Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT v roce 2003 doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2003 - 2003
program KONTAKT ME591 Činnost Stálé společenké česko-polské komise humanitnich věd doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2002 - 2002

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
92915_2018_OVD Odkaz roku 1968 v transatlantických souvislostech: Paměť, politika a kultura PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2018 - 2018
97781/2017_OVD „Halič jako místo paměti multikulturní společnosti a její odraz v české, polské a židovské kultuře“. Interaktivní seminář česko-polského double degree programu Univerzity Karlovy a Pedagogické univerzity v Krakově doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2017 - 2017
96070/2016-OVD ,,Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a  kulturní výzvy dvou středoevropských zemí“ Ing. Pavla Kačmárová 2016 - 2016
6B/O7O7/DT/FSV Analýza vývoje zemí střední Asie z hlediska bezpečnostních hrozeb a perspektiv energetické spolupráce s ohledem na PŘES CZ v EU v r. 2009 PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2007 - 2007
RM 01/13/04 Iluze a realita diplomacie (komparace zahraničněpolitické agendy postkomunistických zemích) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2004 - 2004
RB15/26/00 Vývoj Visegradské spolupráce doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2000 - 2001
RB 25/1/99 Vyrovnání s nacistickou minulostí v SRN a v Rakousku prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 1999 - 2000
RB01160/97 Česko-německé vztahy prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 1997 - 1997
RB09050/97 Polsko-ruské vztahy doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 1997 - 1997
RB01160/96 Československo, resp. Česká republika a Německo 1945-1995 prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 1996 - 1996

NADACE ČEZ

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
    Irena Kalhousová 2023

Nadační fond obětem Holocaustu

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
50B/1-02 Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci - židovská katastrofa doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2002 - 2002

Operační programy EU

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2022

Operační program Praha – Adaptabilita

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
CZ.2.17/3.1.00/32154 Inovace bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK ve spojení s rozvojem praktických dovedností studentů a pedagogů

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

2010 - 2012

PRIMUS

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

Primus/HUM/ 12

Za hranice hegemonických narativů a mýtů. "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D 2017-2021

Sasakawa Central Europe Fund

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
E-205-04 Contemporary Japanese studies in Czech Republic doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2005 2006

SCIEX

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  THCEM - Transnational history of Central Europoean modernization in interwar period: case study on the Czechoslovak YMCA PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. 2014 - 2015

Small Grants Programme (U.S. Embassy in The Czech Republic)

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
SEZ800-19-GR-0055 Fostering transatlantic epistemic linkages in critical areas PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.; PhDr. Jan Hornát, Ph.D. 2019-2019
SEZ800-13-GR-083 To contribute to publishing costs of a scholarly publication on American Studies entitled The U.S. as a Devided Nation - Past and Present PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2013 - 2013
  Jazz and Czech Culture doc. PhDr. Miloš Calda 2010 - 2012
SEZ800-12-GR-095 Contribution to Travel Costs of Ralph Young PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2012 - 2012
  Dissent in America - Seminars and Lectures PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2012 - 2012

START

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Zachary Lavengood 2021-2023

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
10349 Sixty Years after. Memory of Greek Civil War. Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009 PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2010 - 2010

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Seed Money - St. Andrews Kateřina Králová 2022-2023
  Strategické partnerství Borderworlds Kateřina Králová 2023

Technologická agentura České republiky

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Výstavba VRT musí být jednoznačnou národní politickou prioritou, jinak hrozí významná zpoždění, podfinancování a nedokončení projektů (smluvní výzkum) doc. PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. 2023
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D. 2020-2023
P20V00000025 Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2021-2022
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2018-2021
TL01000544 Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2018-2020
TD03000061 Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost. doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2016 - 2017
TD03000290 Prosazování českého zájmu v evropských politikách doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2016 - 2017
TD020010 Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU. doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2014 - 2015
TB020MZV031 Možnosti ČR v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2013 - 2014
TD010063 Optimalizace regulace konkurečního prostředí v železniční osobní a nákladové dopravě v ČR doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2012 - 2013

U.S. Embassy in The Czech Republic

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
SEZ80021GR3037 Dissent in Transatlantic Perspective Kryštof Kozák 2021-2022
  Podpora transnacionálních akademických vazeb, výměna perspektiv PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2018 - 2018
SEZ800-17-GR-020 70. výročí podpisu Marshallova plánu: minulé a současné výzvy transatlantického spojenectví

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

 

2017 - 2017
SEZ800-17-GR-056 Tvořme, neválčeme PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2017 - 2017
  Nationalism, Religion and Violence PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2016 - 2016
  Allen Ginsberg Memorial Freedom Festival PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 2015 - 2015

UNCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
UNCE/HUM/028 Peace Research Center Prague prof. Dr. Harald MÜLLER 2018-2023
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI)

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2023

Universität Köln

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
2003-2252/001 JMO JMO IGC-Net prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2004 - 2005

Úřad vlády České republiky

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU IV (3 nabídky) doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017 - 2017

Vzdělávací nadace Jana Husa

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
HESP0211 Právní rámec evropské integrace prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2002 - 2002

Volkswagen Stiftung

 
Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Europapolitische Leitbilder in der erweitereten Europäischen Union. Fragmentierung, Kontinuität oder Neuformulierung? prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2005 - 2007