FATIGUE: Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism

FATIGUE

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism

Cílem projektu FATIGUE je rozvíjet teoreticky i empiricky robustní vysvětlení příčin a důsledků růstu iliberalismu a autoritářství v post-komunistické Evropě s přihlédnutím ke konceptu „opožděné transformační únavy“. Výzkumný program je rozdělen do pěti pracovních bloků, z nichž se každý soustřeďuje na výzkumné téma příslušející k jedné nebo více postkomunistickým členským nebo kandidátským zemím EU nebo zemím Východního partnerství. Tyto bloky zahrnují následující témata: neliberální demokracie a pravicová politika, politika paměti a tranzitivní spravedlnost, hospodářský populismus a nerovnost; kulturní odezva – xenofobie, antisemitismus a antimigrační nálady, občanská společnost a protestní hnutí.

Oficiální webová stránka projektu:

https://populism-europe.com/fatigue/

https://www.ucl.ac.uk/ssees/research/funded-research-projects/fatigue

Výzkumný tým

Výzkumný tým IMS zodpovídá za WP5 Civil Society and Protest Movements/Občanská společnost a protestní hnutí.

WP5 se soustřeďuje na šetření různých forem občanského angažmá ve veřejném životě a politice s důrazem na hnací síly, prvky a symptomy „opožděné transformační únavy“. Studiem širokých forem sdružování a typů mobilizace, často nekonvenčních a badateli proto přehlížených, se projekt snaží přehodnotit stále převládající názor, že občanská společnost v postkomunistických zemích je slabá.

Konsorcium: UCL/School of Slavonic and East European Studies, Charles University, Belgrade University, Tartu University, Corvinus University, Jagiellonian University

Donor

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 - European Union’s Horizon 2020.

Horizon 2020

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období srpen 2018 - leden 2022.