Maria Alina Asavei, Ph.D.

Maria Alina Asavei, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: maria.asavei@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 307 , +420 773 684 917

Místnost: č. 3076, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2018&sem=2&fak=11230&ustav_mode=text&ustav=23-KRVS&ucitel=47749&zobraz=Zobraz

POPREBEL (H2020), 2018-2021, Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism (UCL coordinator), role: spoluřešitel vedoucí tým UK Fatigue (H2020), 2019-2021, Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism, EU funded Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (UCL coordinator), role: supervizor PRIMUS (2017-2019), Seniorní spoluřešitel National Endowment for the Humanities fellow (2018-2019), výzkumný projekt Political Resistance through Religious Neo-Orthodox Art in (Post) - Communist Romania, Fordham University.

Geografická oblast: Balkán, Střední Evropa. Zaměření: Balkán, politické umění, kolektivní paměť, kulturní a sociální historie, estetika, identity. Holocaust, post-Holocaust, politické kritické teorie, gender historie, politická teologie, ideologie, Romové.