Internacionalizace pro zaměstnance

Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit mobilitu pedagogů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných interinstitucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Seznam podepsaných dohod lze naleznout na webových stránkách fakulty.

Meziuniverzitní dohody

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno – až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Další možnosti mobility

Mezivládní dohody

AKTION Česká republika – Rakousko

Česko-Bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)

Fulbrightovo stipendium

Incoming vyučující na IMS