Institut

O Institutu

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK), která vznikla v roce 1990, aby reagovala na aktuální potřeby společnosti. IMS byl založen v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK. Jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovněž v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik důležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.

Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

IMS FSV UK po dobu rekonstrukce jejího kampusu dočasně sídlí v nových Butovicích v ulici Pekařská 10.

Aktuality

 • Terénní výzkum v Horním Slavkově

  Akademici z Institutu mezinárodních studií FSV UK ve spolupráci s kolegy ze Lvovské národní univerzity provedli terénní výzkum v městečku Horní Slavkov v Karlovarském kraji. Hlavním zájmem vědců byla Integrace ukrajinských dětí uprchlíků a nezletilých vnitřně vysídlených osob v komparativní perspektivě České republiky a Ukrajiny.

 • Kulatý stůl "Small States and Great Powers"

  V pátek, 18. listopadu, se uskutečnil kulatý stůl na téma "Small States and Great Powers", který byl součástí projektu NAWA Chair Days: Observing Complexity in Turbulent Times. Kulatého stolu se zúčastnil i Adrian Brisku, vedoucí jednoho z našich výzkumných center.

 • HERZL: Pozvánka na promítání filmu Lemon tree

  Herzlovo centrum izraelských studií Vás zve na promítání izraelského filmu Lemon Tree. Součástí promítání bude diskuze o tom, jak izraelsko-palestinský konflikt ovlivňuje dennodenní život Izraelců a Palestinců.

 • Odborný článek Hachsharot in Greece, 1945 – 1949: Camps or vocational centers?

  Kateřině Králové, vedoucí Výzkumného centra paměťových studií a člence Katedry ruských a východoevropských studií, vyšel článek Hachsharot in Greece, 1945 – 1949: Camps or vocational centers? v recenzovaném časopisu Quest. Issues in Contemporary Jewish History.

 • Diskuze: Výsledky amerických doplňovacích voleb

  Dne 14. listopadu 2022 se ve Skautském institutu v Praze uskuteční expertní debata s názvem Jak změní volby Ameriku? Diskuse rozebere současné volby do amerického Kongresu v poločase prezidentského mandátu Joe Bidena, výsledky a dopady nejen na USA, ale i na zahraniční politiku či podporu Ukrajině.

 • Nová kniha: The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia's Railway Sector

  Nová kniha na půdě IMS - řediteli institutu, doc. Tomáši Nigrinovi, vyšla kniha "The Rise and Decline of Communist Czechoslovakia's Railway Sector" v nakladatelství Central European University Press.