Institut

O Institutu

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK), která vznikla v roce 1990, aby reagovala na aktuální potřeby společnosti. IMS byl založen v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK. Jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovněž v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik důležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.

Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

Aktuality

 • Informace pro první ročníky

  Milé studentky, milí studenti, pro usnadnění vstupu do bakalářského studia jsme si pro vás dovolili shromáždit ty nejdůležitější informace. V textu článku naleznete důležité termíny a dokumenty, se kterými je vhodné se obeznámit před začátkem samotného studia.

 • David Emler a kol. - Studie k integraci přistěhovalců do německé společnosti

  Na půdě IMS vznikla nová publikace "Studie k integraci přistěhovalců do německé společnosti". Do publikace přispěli zaměstnanci IMS - David Emler, Tomáš Nigrin a Václav Šmidrkal.

 • CfA: "Re-Thinking Post-Socialist War(s): Comparative Dimensions of the War in Ukraine (2014-2024)"

  Výzkumné centrum IMS "Ukraine In A Changing Europe" a společný projekt UNDIPUS na Univerzitě Justuse Liebiga v Giessenu (financovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum) spolupořádají interdisciplinární konferenci "Re-Thinking Post-Socialist War(s): Comparative Dimensions of the War in Ukraine (2014-2024)".

 • Přednáška prof. Hervé Mazurela "Historie emocí a prožívání"

  Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) zvou na přednášku prof. Hervé Mazurela "Historie emocí a prožívání", která se uskuteční v prostorách knihovny CEFRES ve čtvrtek 21. září od 17:30.

 • Vedoucí Katedry německých a rakouských studií a Katedry Evropských studií

  Na Institutu mezinárodních studií proběhla v letních měsících dvě výběrová řízení na vedoucí vedoucí Katedry německých a rakouských studií a Katedry evropských studií. Své pozice obhájily dr. Zuzana Lizcová a dr. Eliška Tomalová.

 • Prof. Dr. Boris Barth

  S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že na počátku září zemřel po těžké nemoci náš milý kolega, oblíbený učitel a všestranný historik Prof. Dr. Boris Barth. V letech 2016 až 2021 působil jako zaměstnanec institutu na Katedře německých a rakouských studií. Jménem celého Institutu chceme vyjádřit upřímnou soustrast.