Institut

O Institutu

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK), která vznikla v roce 1990, aby reagovala na aktuální potřeby společnosti. IMS byl založen v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK. Jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovněž v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik důležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.

Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

IMS FSV UK po dobu rekonstrukce jejího kampusu dočasně sídlí v nových Butovicích v ulici Pekařská 10.

Aktuality

 • Přípravné kurzy na bakalářské programy Teritoriální studia a Česko-německá studia

  Vážené uchazečky, vážení uchazeči, rádi bychom Vás informovali, že bylo otevřeno přihlašování do přípravných kurzů pro studijní programy Teritoriální studia (prezenční i distanční) a Česko-německá studia.

 • Pozvánka na představení knihy a následnou diskuzi

  Srdečně zveme ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky a Rádiem Svobodná Evropa na představení knihy a diskuzi "Saying No To War: 40 Stories of Russians Who Oppose the Russian Invasion of Ukraine". Diskuze proběhne ve čtvrtek, 15. prosince, od 17:30, v budově Hollar (v místnosti č. 215).

 • Pozvánka: Orthodox Churches and the Public Arena Today

  Srdečně Vás zveme na přednášku Karin Hofmeisterové, vyučující na IMS, která na podzim úspěšně obhájila svou disertační práci, a která obdržela prestižní grant Claims Conference. Ve čtvrtek, 8. 12. od 18:30 zodpoví všechny Vaše dotazy ohledně ortodoxních církví a povypráví o tom, jak se angažují v politice paměti.

 • Pozvánka na diskuzi s prof. Philippem Therem

  Srdečně zveme na diskuzi s profesorem Philippem Therem, působícím na Univerzitě ve Vídni. Diskuze je pořádána v souvislosti s publikováním nového vydání knihy prof. Thera v Nakladatelství Karolinum - Jiný konec dějin: Eseje o velké transformaci po roce 1989. Debata proběhne 7. prosince od 11:00 v Pekařské 16, v místnosti č. 114.

 • Sběr kurzů virtuální mobility na LS 2022/2023 otevřen

  Byla vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů VM na letní semestr 2022/2023. Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 10. prosince 2022. 

 • 4EU+ Emerging Leaders Workshop

  V souvislosti s probíhajícím konfliktem na Ukrajině uspořádali Jiří Kocián a Klára Kosová za asistence Valentyna Shkriby workshop Emerging Leaders, jehož cílem bylo inspirovat a propojit nastupující generaci ukrajinských lídrů.