Pro uchazeče

Konkurenceschopnost absolventa KSAS

NAŠI ABSOLVENTI JSOU PŘEDEVŠÍM KONKURENCESCHOPNÍ

Na naší katedře studují studenti až na malé výjimky v angličtině a většina během studia absolvuje pobyt na některé z partnerských univerzit v Severní Americe. Studium v zahraničí, důraz na souvislosti, snaha kriticky analyzovat a samostatně aplikovat vědomosti na konkrétní problémy reálného světa, dobrý historický background a vhled do dění v pro nás klíčovém regionu vybaví studenty praktickými, analytickými a kreativními schopnostmi snadno uplatnitelnými na současných pracovních trzích.

Naši přední absolventi jsou žádanými pracovníky v soukromé sféře včetně velkých mezinárodních firem, vládních úřadech, nevládních organizacích a médiích. Ti, kteří se chtějí věnovat výzkumu a akademické kariéře, u nás dostanou dobrý základ. Katedra se pyšní tím, že její multidisciplinární záběr připravuje její absolventy pro úspěch ve světě, kde čím dál víc záleží na schopnosti rychle se naučit nové poznatky a smysluplně je uplatnit na pracovních trzích.

Absolventi KSAS

Naši experti a vyučující sledují nové trendy ve svých disciplínách a ihned je předávají svým studentů, aby zvýšili jejich konkurenceschopnost. Katedra pomáhá studentů během studia získat pracovní stáže a další relevantní zkušenosti. Katedra také nabízí vlastní stáž, kde se studenti seznámí s fungováním akademického prostředí a navíc přispějí k bezproblémovému fungování katedry.

Proč studovat právě KSAS?

Stále nevíte, proč právě vy byste měli studovat na Katedře severoamerických studií? Nemáte ponětí, jaký přínost vám takové studium může nabídnout? Zde je malá inspirace:

1. Studium v angličtině

Drtivá většina kurzů katedry je kompletně vyučována v angličtině a studenti tak mají možnost vypilovat své jazykové dovednosti téměř k dokonalosti. Jelikož studium hojně kombinuje psaný i mluvený projev a četbu odborných textů, disponují absolventi katedry perfektní angličtinou.

2. Studium v zahraničí

Téměř všichni studenti alespoň jednou během svého studia vyrazí sbírat zkušenosti na zahraniční univerzitu. Nejpopulárnější jsou ty v USA, Kanadě a Mexiku, je ale možné vyrazit také kamkoliv v Evropě nebo do Austrálie. Karlova Univerzita přitom štědře přispívá formou celé řady stipendií, které pomohou studentům nést náklady. Seznam relevantních univerzit si můžete prohlédnout zde.

Studium v zahraničí

3. Vyučující

Mladý a progresivní kolektiv zaměstnanců katedry je jedním ze základních kamenů příjemného studia. Studentům se vždy dostane ochotné pomoci a téměř na všem je možné se domluvit. Katedra se snaží studentům pomáhat a i díky oboustranně přátelskému přístupu si studenti odnášejí nejen nové znalosti a dovednosti, ale také dobrý pocit z příjemného prostředí.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Vzhledem k malému kolektivu a nevelkému počtu studentů jsou na katedře udržovány velmi přátelské, až rodinné, vztahy, které jsou pravidelně utužovány celou řadou večírků a mimoškolních aktivit, jako jsou například prázdninové výpravy na vodu nebo víkendová poznávání různých koutů České republiky. Studenti tedy získají nejen hodnotná přátelství, ale celou řadu užitečných kontaktů na v budoucnu potenciálně velmi úspěšné osobnosti.

5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolvent Katedry severoamerických studií budete z univerzity odcházet obohaceni nejen o celou řadu nových znalostí, všeobecný přehled týkající se severoamerického prostoru a nové přátele, ale také rozsáhlé analytické schopnosti, kritické myšlení a prezentační dovednosti. Tedy vlastnosti, které lze velmi dobře využít v budoucím zaměstnání na celé řadě pozic.

Ukázkový rozvrh studenta prvního ročníku

Během studia na naší katedře mají studenti možnost se svým rozvrhem pracovat a přizpůsobit ho tak své potřebě. Ze zkušenosti našich absolventů doporučujeme absolvovat co nejvíce povinných a povinně volitelných předmětů v prvním ročníku. Díky tomu budete moci ve druhém ročníku bez starostí vyjet do zahraničí.

Toto je ukázka toho, jak by právě váš rozvrh mohl v prvním ročníku vypadat:

Zimní semester

 • Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations
 • U.S. Foreign Policy
 • Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S.
 • Government in the United States
 • Historie a kultura
 • Společnost a ekonomika
 • Politika  amezinárodní vztahy
 • Metodologický seminář
 • Cizí jazyk - odborný I.
 • Povinně volitelný předmět

Letní semestr

 • U.S. Legal Culture
 • Major Problems in Political Economy in North American Context
 • Diplomový seminář I.
 • Cizí jazyk - odborný II.

ukázkový rozvrh v letním semestru

Rozvrh

Oblasti studia

Pro představu přidáváme i ukázky obhájených diplomových prací:

 • Tereza Krauzová – Land of Freedom or Land of Surveillance? Right to Privacy in the U. S. after 9/11.
 • Kristýna Onderková – The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876.
 • Jakub Sochacký - The Changing Legal and Social Status of the LGBT People in the U. S. since 1990.
 • Nathaniel Wesley – The Successes of Soft Power in International Relations.
 • Radim Brach - US Foreign Policy towards Turkey in the 21st Century.
 • Mariana Procházková - Bob Dylan in the Context of American Protest Song.
 • Miroslav Ondrejka - Krize tajných služeb USA? George W. Bush a rozhodování o invazi do Iráku.
 • Eva Veselková - Historie nerovných příležitostí v USA: Segregace hispánských dětí ve školách.
 • Vojtěch Petráš - Iraqi Democracy: American Nation-building and Counter-insurgency in the Iraq War.
 • Kristýna Divišová - Minutemen: New Racism on the U.S.-Mexican Border?
 • Tomáš Vlach - Legalization of Cannabis for Non-medical Purposes in the United States: Discrepancy between Federal and State Laws

 

Praktické tipy pro uchazeče

Přijďte se seznámit s vyučujícími, studenty i absolventy naší katedry z blízka a zeptat se na vše, co vás zajímá ohledně studia. Pro zájemce o studium pořádáme pravidelně v lednu Den otevřených dveří. Více informací naleznete na facebookových stránkách institutu nebo katedry.

Chcete si udělat lepší představu, jaké předměty se na naší katedře vyučují? Podívejte se na jeho aktuální studijní plán v Karolince. Najdete tu nejen přehled všech povinných, povinně volitelných i volitelných kurzů, ale také odkazy na další informace o nich.

Hledáte informace, abyste se mohli co nejlépe připravit na přijímací zkoušky? Podmínky přijímacího řízení si můžete prostudovat na této stránce.

Zajímá vás, čím žije Katedra severoamerických studií? Sledujte nás na Facebooku - Katedra severoamerických studií. Na správě naší facebookové stránky se podílejí jak vyučující, tak i studenti katedry. Můžete nás zde kontaktovat a položit své dotazy.