ZÁSTUPCI ŘEDITELE

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO STUDIUM

 fz

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Jiří Vykoukal vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1985, v roce 1994 obhájil doktorát v oboru moderních dějin na Akademii věd a v roce 2002 se stal docentem v oboru Moderní dějiny na Fakultě sociálních věd, kde působil v letech 2003-2018 jako ředitel Institutu mezinárodních studií. V roce 1991/1992 strávil jeden rok jako hostující profesor na Lawrence University ve Wisconsinu (USA). Od té doby navštívil různé evropské univerzity, kde vedl výzkum, vedl kurzy pro studenty nebo spolupracoval na mezinárodních projektech. Od roku 2007 je ředitelem mezinárodního magisterského programu IMESS v oboru ekonomie, stát a společnost, konsorcia pod vedením School of Slavic and East European Studies. Publikoval knihy a články zabývající se moderními dějinami střední Evropy s důrazem na historiografii, politické dějiny a politickou ideologii. Je vedoucím pražské pobočky projektu H2020 FATIGUE:Delayed - Transformational Fatigue in the Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism / Populism - konsorcium vedené School of Slavic and East European Studies - UCL. Od roku 2017 je členem interní evaluační komise UK. Od března 2018 je členem vědecké rady FSV UK.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO VĚDU

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Tomáš Weiss do roku 2019 působil jako vedoucí katedry evropských studií IMS FSV UK. Po absolvování evropských studií v Hamburku a v Praze působil jako výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů a v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, europeizaci zahraniční politiky členských států a českou evropskou politiku. V letech 2010-2018 byl členem Akademického senátu FSV UK, z toho v letech 2014-2016 jako jeho předseda. Je členem Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí ČR a redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. V akademickém roce 2018-2019 byl hostujícím výzkumníkem na Department of Politics and International Studies a Clare Hall, University of Cambridge.