Deputy Director of IMS for Study

Deputy Director of IMS for Study

fz

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Jiří Vykoukal graduated from the Faculty of Arts, Charles University in 1985, in 1994 he defended his doctorate in the field of modern history at the Academy of Sciences and in 2002 he became Associate Professor in Modern History at the Faculty of Social Sciences, where he served as Director of the Institute of International Studies in 2003-2008. He spent one year as a visiting professor at Lawrence University in Wisconsin (USA) in 1991/1992. Since then he has visited various European universities where he has conducted research, led courses for students, or collaborated in international projects. Since 2007, he has been the Director of the Prague International Diploma Program in Economics, State and Society, a consortium led by the School of Slavic and East European Studies. He published books and articles dealing with the modern history of Central Europe, with an emphasis on historiography, political history and political ideology. He is Head of the Prague branch of the project H2020 Fatigue - FATIGUE: Delayed - Transformational Fatigue in the Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism / Populism - a consortium led by the School of Slavic and East European Studies - UCL. Since 2017 he has been a member of the CU Internal Evaluation Board. Since March 2018, he has been a member of the FSV UK Scientific Council.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO STUDIUM

 fz

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Jiří Vykoukal vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1985, v roce 1994 obhájil doktorát v oboru moderních dějin na Akademii věd a v roce 2002 se stal docentem v oboru Moderní dějiny na Fakultě sociálních věd, kde působil v letech 2003-2018 jako ředitel Institutu mezinárodních studií. V roce 1991/1992 strávil jeden rok jako hostující profesor na Lawrence University ve Wisconsinu (USA). Od té doby navštívil různé evropské univerzity, kde vedl výzkum, vedl kurzy pro studenty nebo spolupracoval na mezinárodních projektech. Od roku 2007 je ředitelem mezinárodního magisterského programu IMESS v oboru ekonomie, stát a společnost, konsorcia pod vedením School of Slavic and East European Studies. Publikoval knihy a články zabývající se moderními dějinami střední Evropy s důrazem na historiografii, politické dějiny a politickou ideologii. Je vedoucím pražské pobočky projektu H2020 FATIGUE:Delayed - Transformational Fatigue in the Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism / Populism - konsorcium vedené School of Slavic and East European Studies - UCL. Od roku 2017 je členem interní evaluační komise UK. Od března 2018 je členem vědecké rady FSV UK.

Deputy Director of IMS for Research

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Tomáš Weiss is Associate Professor and Jean Monnet Chair in EU International Relations and Diplomacy Studies. After graduating from European Studies in Hamburg and in Prague, Tomáš Weiss worked as a researcher at the Institute of International Relations and EUROPEUM Institute for European Policy. He holds a PhD in Area Studies from Charles University. In his research, he focuses on the foreign and security policy of the European Union, the Europeanization of the foreign policy of the member states, particularly Czechia, and small states in the EU. In the years 2010-2018, he was a member of the Academic Senate of the FSV UK, which he also chaired in 2014-2016. He is a member of the Scientific Council of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Editorial Board of the Czech Journal of International Relations. In the academic year 2018-2019, he was a visiting researcher at the Department of Politics and International Studies and Clare Hall, University of Cambridge.