Supervisors and coordinators of the study programmes

Supervisors of the Bachelor programmes

Teritoriální studia (TS)

Teritoriální studia (TS)

Česko-německá studia (ČNS)

History and Area Studies (HAS)

 

Supervisors of the Master programmes

Teritoriální studia (TS)

Německá a středoevropská studia (NSS)

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (BECES)

Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)

European Politics and Society (EPS)

Master in Area Studies (MAS)

Master Programme in Media and Area Studies (MARS)

  • full-time study in English
  • supervisor: doc. Vaia Doudaki
  • coordinator: Mgr. Jan Miessler

 

Supervisors of the PhD programmes

Moderní dějiny

Mezinárodní teritoriální studia

Modern History

International Area Studies