Ředitel

Ředitel

sg

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Tomáš Nigrin působí na Katedře německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vystudoval obory Mezinárodní teritoriální studia, Německá a rakouská studia a Moderní dějiny na Fakultě sociální věd UK a v rámci stipendijních pobytů studoval na Freie Universität Berlin a Humboldt Universität Berlin. Má za sebou řadu výzkumných pobytů na Heinrich Heine Universität Düssedlorf. Odborně se zaměřuje na dějiny Německa po druhé světové válce a na jeho současný politický vývoj. Publikoval monografie o stavbě Berlínské zdi (Izolovaný ostrov. Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi), o německém odklonu od jaderné energie (Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie) a německé železniční reformě (Železniční reforma v Německu). V poslední letech se zaměřuje na dějiny dopravy v Československu a s tímto tématem habilitoval v oboru moderní dějiny na Fakultě sociálních věd UK (Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století.). Řešil (a řeší) řadu tuzemských (GA ČR, TA ČR), mezinárodních (Visegrad Strategic Grant) a operačních (Nová mobilita) projektů.

Od roku 2019 působí jako ředitel Institutu mezinárodních studií FSV UK, v předchozích letech působil jako tajemník institutu, proděkan pro rozvoj a pověřený vedoucí Katedry německých a rakouských studií. V letech 2014 až 2019 působil jako předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy, člen kolegia rektora UK a člen Rady pro vnitřní hodnocení UK. V minulosti působil také jako člen předsednictva Akademického senátu FSV UK. Pro období 2018 až 2020 byl zvolen místopředsedou Rady vysokých škol.