Nabídka IMS pro střední školy

Nabídka IMS pro střední školy

Podívejte se na video, které vytvořili studenti IMS pro středoškoláky, dozvíte se v něm více informací o IMS. 

Jinonice

Uspořádání přednášek/seminářů/workshopů

 • IMS každoročně aktualizuje nabídku atraktivních témat přednášek, seminářů, či workshopů z oblasti Severní a střední Ameriky, Evropy a Eurasie, které odborníci IMS nabízejí realizovat přímo u zájemce na půdě školy
 • IMS nabízí uskutečnění workshopu na vybrané téma z oblasti mezinárodních vztahů pro učitele středních škol
 • IMS každoročně nabízí středoškolským zájemcům seznam předmětů vyučovaných na IMS FSV UK, které mohou studenti v případě zájmu přímo navštěvovat.
 • IMS každoročně vypisuje témata SOČ s možností pravidelně práci konzultovat s vybraným odborníkem IMS
 • IMS nabízí odborné konzultace pro středoškolské studenty, kteří se zájmově soustředí na oblast mezinárodních vztahů

 

Seznam témat, která IMS nabízí v rámci spolupráce se středními školami

Západní Evropa

 • Současná německá kultura: tendence, úspěchy a kontroverze
 • Budoucí směřování Evropské integrace a místo ČR v ní
 • Současný politický vývoj Německa
 • Současný politický vývoj Rakouska
 • Evropská integrace a moderní stát
 • Zahraniční a bezpečnostní politika EU
 • Evropská integrace a transatlantické vztahy
 • Kapitoly z moderních dějin Británie
 • Současný populismus v Evropě

Spojené státy

 • Americko-čínské vztahy
 • Tchaj-wan v americko-čínských vztazích
 • Volební systém USA a americké prezidentské volby
 • Klíčové problémy americké domácí politiky
 • "Amerika na prvním místě?" Co znamená politika D. Trumpa pro Evropu
 • Když slova dělají politiku: J. F. Kennedy a R. Reagan před Berlínskou zdí
 • Vnitřní a vnější politika USA
 • USA ve světě v 21. století
 • Geopolitika USA

Oblast střední, východní a jihovýchodní Evropy

Rusko

 • Velmocenské ambice současného Ruska
 • Ruská ekonomika pod Putinem
 • autoritativní stát a jeho podoba
 • Opoziční síly v Ruské federaci
 • Rusko-ukrajinská válka
 • Role propagandy v rusko-ukrajinské válce
 • ruské a sovětské dějiny, sovětská zahraniční politika, československo-sovětské vztahy, sovětská zahraniční politika a evropští levicoví intelektuálové
 • ruská emigrace v meziválečném Československu, projekt nesovětské běloruské nezávislosti 

Postsovětský prostor

 • Georgian Nationalism, Remembering Soviet Past and Stalin (anglicky)
 • energetická politika v oblasti Kaspického moře
 • Střední Asie po roce 1991

Jihovýchodní Evropa

 • Bosna a Hercegovina – epicentrum budoucího evropského konfliktu?
 • Vzestup radikalismu v zemích západního Balkánu
 • Konflikty v bývalé Jugoslávii
 • geopolitika západního Balkánu
 • soudobé dějiny a politická geografie zemí bývalé Jugoslávie
 • WWII a Řecko
 • řecká občanská válka, řečtí uprchlíci v ČSR, řecká junta
 • Řecko a makedonská krize
 • maloasijská katastrofa a vyhnání/výměna obyvatelstva

Střední Evropa

 • blok o Romech a romštině
 • blok o menšinách v ČR obecně
 • blok o rozvojové pomoci a chudobě (tzv. globální vzdělávání)

V případě zájmu o jiná konkrétní témata, která nejsou součástí nabídky, napište prosím bez váhání Ondřeji Žílovi. Jsme rozhodně otevřeni výzvám, a v rámci vyučovaných regionů (celá Evropa, postsovětský prostor, Severní Amerika) bychom si s tím měli poradit.

Spanilé jízdy

 • Studenti IMS (SIMS) pravidelně navštěvují svoje středoškolské alma mater, kde představují možnosti studia na IMS FSV UK.

Jste studentem a zajímají Vás akce IMS? Klikněte zde pro pravidelně aktualizovaný seznam plánovaných akcí organizovaných IMS nebo ve spolupráci s IMS.

 

Přípravný kurz IMS

Klikněte zde pro informace o přípravném kurzu k přijímacímu řízení, který je organizován přímo zaměstnanci IMS ve fakultních prostorách. 

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Institutu mezinárodních studií FSV UK nabízí spolupráci v rámci SOČ.

studenti