Doktorské programy

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO AR 2023/2024 OTEVŘENO

Stále se můžete přihlašovat ke studiu v akademickém roce 2023/2024! Přihlášky můžete podávat v případě Moderních dějin do 2. 9. a v případě Mezinárodních teritoriálních studií do 5. 9.

Bližší informace o jednotlivých programech naleznete na odkazech níže.

Mezinárodní teritoriální studia

Moderní dějiny

Centrum doktorských studií