Mezinárodní teritoriální studia

mts

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025 JE OTEVŘENO.

DEADLINE PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 30. 4. 2024.

O PROGRAMU

Doktorský program Mezinárodní teritoriální studia se zaměřuje na různé aspekty současného (od roku 1990) vývoje Severní Ameriky a Evropy (nikoli primárně českého prostředí), jakož i na teoretické a metodologické otázky programu Teritoriální studia. Studenti programu jsou podle tématu disertační práce a jejích teritoriálních záležitostí zařazeni do jednotlivých kateder IMS studií, kde se účastní vědeckých, pedagogických a dalších aktivit:

Katedra evropských studií
• Katedra německých a rakouských studií
Katedra severoamerických studií
Katedra ruských a východoevropských studií

Program lze studovat prezenčně nebo kombinovanou formou studia.


Počínaje akademickým rokem 2021/2022 spolupracuje na realizaci studijním programu Mezinárodní teritoriální studia/Area Studies také Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), rezortní výzkumná organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky. ÚMV nabízí pro doktorské studenty školitelské a konzultační kapacity nebo účast na interních výzkumných seminářích.

PROGRAM MTS PH.D.:

  • je jedinečný studijní program, který nenajdete na žádné vysoké škole v České republice;
  • poskytuje vysoce náročné multidisciplinární vzdělání kombinující přístupy všech hlavních společenských věd (politologie, sociologie, moderní historie, právo, ekonomie atd.);
  • je mezinárodně zaměřený a poskytuje širokou škálu příležitostí ke studiu a práci po celém světě;
  • je poskytován špičkovými odborníky včetně pravidelně se vracejících zahraničních profesorů;
  • probíhá na Institutu mezinárodních studií, který se vyznačuje přátelským a vstřícným prostředím, jehož součástí jsou i společenské, kulturní a sportovní aktivity;
  • nabízí v rámci studia jedinečné územní pokrytí.

Absolventi MTS Ph.D. mají 100% zaměstnatelnost na špičkových vědeckých, státních, nevládních, mediálních a dalších institucích a organizacích, doma i v zahraničí (EU, NATO, OBSE, OSN a další).

Podmínky přijetí

Informace k podmínkám přijetí jsou k dispozici ZDE.

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI DOKTORSKÉHO STUDIA