Proč MTS?

Proč MTS?

Doktorský obor Mezinárodní teritoriální studia se zaměřuje na mezinárodní prostředí. Nabízí a vyžaduje účast na mezinárodních stážích a konferencích. Poskytuje velmi širokou škálu kontaktů s předními univerzitami v Evropě a ve světě. Nedílnou součástí studia je nabytí jazykových dovedností u absolventů, a to nejen na úrovni světových jazyků, ale také na úrovni místních cizích jazyků ve vztahu k územní orientaci studentů.


Zázemí pro výzkum na Univerzitě Karlově a na Institutu mezinárodních studií nabízí rozsáhlý přístup do knihoven a výzkumných databází a další formy podpory (například předplatné MS Office, předplatné licence pro Grammarly atd.)


Absolventi jsou schopni analyzovat sociální jevy a procesy různého charakteru a prezentovat výsledky své práce na základě příslušných teoretických východisek a za použití pokročilých vědeckých postupů a metod. Splňují předpoklady pro zaměstnání, pro která je vyžadována samostatná myšlenková a tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široká znalostní základna.


Absolventi doktorského oboru MTS najdou uplatnění zejména ve vládě, diplomacii, nevládních organizacích, médiích, akademické sféře atd. Míra nezaměstnanosti absolventů je nulová a všichni získávají prestižní pozice (včetně vedoucích pozic) v oboru, který studovali. Mnoho absolventů odchází pracovat do zahraničí, včetně Evropské unie, NATO nebo institucí OSN.