Moderní dějiny

MD

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025 JE OTEVŘENO.

DEADLINE PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 30. 4. 2024.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PROGRAM MODERNÍ DĚJINY

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý obor se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Regionálně je studium zaměřeno na teritoria v Evropě, severní Americe a v post-sovětském prostoru. Program je zaštiťován Institutem mezinárodních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., který poskytuje roční stáže pro studenty doktorského studia a jejich zapojení do výzkumu na této přední české akademické instituci. Studenti programu mohou využívat také rozsáhlé kontakty Institutu mezinárodních studií s předními zahraničními univerzitami (například Vídeňská univerzita, Univerzita v Groningenu, Mnichovská univerzita, Severokarolínská univerzita v Chapel Hill), mimo jiné i k tzv. dvojímu vedení disertační práce (Cotutelle). Studenti jsou zapojeni do chodu institutu díky členství ve výzkumných skupinách a také v rámci teritoriálně zaměřených kateder. Institut jim rovněž nabízí možnost ucházet se o interní grant Centra doktorských studií a poskytuje nezbytné zázemí při přípravě projektů dalších poskytovatelů výzkumných grantů, ať už v rámci Karlovy univerzity, České republiky nebo v zahraničí.

Studium probíhá fyzicky na Univerzitě Karlově v Praze.


Více informací o programu můžete nalézt zde

STUDIJNÍ POVINNOSTI A PRAVIDLA PRO ORGANIZACI DOKTORSKÉHO STUDIA