Moderní dějiny

...

O PROGRAMU

 

Studenti programu jsou podle tématu disertační práce a jejích teritoriálních záležitostí zařazeni do jednotlivých kateder IMS studií, kde se účastní vědeckých, pedagogických a dalších aktivit:

• Katedra evropských studií
• Katedra německých a rakouských studií
• Katedra severoamerických studií
• Katedra ruských a východoevropských studií

Program lze studovat prezenčně nebo kombinovanou formou studia.

 

Program MD Ph.D.:

• je jedinečný studijní program, který nenajdete na žádné vysoké škole v České republice;
• poskytuje vysoce náročné multidisciplinární vzdělání kombinující přístupy všech hlavních společenských věd (politologie, sociologie, moderní historie, právo, ekonomie atd.);
• je mezinárodně zaměřený a poskytuje širokou škálu příležitostí ke studiu a práci po celém světě;
• je poskytován špičkovými odborníky včetně pravidelně se vracejících zahraničních profesorů;
• probíhá na Institutu mezinárodních studií, který se vyznačuje přátelským a vstřícným prostředím, jehož součástí jsou i společenské, kulturní a sportovní aktivity;
• nabízí v rámci studia jedinečné územní pokrytí.


Absolventi MTS Ph.D. mají 100% zaměstnatelnost na špičkových vědeckých, státních, nevládních, mediálních a dalších institucích a organizacích, doma i v zahraničí (EU, NATO, OBSE, OSN a další).

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Informace k podmínkám přijetí jsou k dispozici ZDE.

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI DOKTORSKÉHO STUDIA