STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA A TÉMATA JEJICH DISERTAČNÍCH PRACÍ

STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA A TÉMATA JEJICH DISERTAČNÍCH PRACÍ

Absolventy oboru Moderní dějiny naleznete zde.


Beneš Ladislav

Téma disertační práce: Přátelství navzdory železné oponě. Vztahy a transfery mezi Českobratrskou církví evangelickou a Evangelische Kirche in Deutschland v letech 1948–1989


Ceyhan Berivan (studijní program v angličtině)

Téma disertační práce: Women in the Bundeswehr - On the Changing Role of Women in the Nation


Frommer Kerlová Martina

Téma disertační práce: Erich Heller: českoněmecký intelektuál v angloamerickém exilu


Fuksová Kateřina

Téma disertační práce: Krajina jako teoretické východisko pro studium paměti a identity v Moldavské republice


Hazir Ediz

Téma disertační práce: Dopad tureckých nacionalistických hnutí na istanbulskou římsko-katolickou komunitu: Od Mladoturecké revoluce (1908) do konce období vlády jedné strany (1950)


Hodovanec Mikuláš

Téma disertační práce: Sovietizácia československej diplomacie? Štúdium československých občanov na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (1952-1989)


Homolová Veronika

Téma disertační práce: Role autonomních oblastí a mezinárodní správy v rámci Versailleského systému: Případy Memel/Klajpeda, Britský mandát Palestina, Rijeka/Fiume


Chrzová Barbora

Téma disertační práce: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice srbské


Jonášová Helena

Téma disertační práce: Vývoj dánsko-islandské unie v kontextu 2. světové války


Juhászová Tereza

Téma disertační práce: Soužití národnostních skupin na slovenském maloměstě od roku 1945 do současnosti


Kłusek Johana

Téma disertační práce: Obraz Británie v diskurzech českých elit mezi lety 1938 a 1948


Kochetova Anastasiia

Téma disertační práce: Role konzervatismu na začátku XX století: politika pravicových stran v Rusku a Německu v dobách revoluce


Kukan Ondřej

Téma disertační práce: Dopravní politika austrofašistického Rakouska


Marcks Jakob Matthias

Téma disertační práceČeskoslovenská architektura a urbanismus pro třetí svět: geopolitická a ekonomická perspektiva exportu architektonické práce z doby studené války od socialistické Evropy po postkoloniální kontexty v Africe, Latinské Americe a na Středním východě


Matějka Ondřej

Téma disertační práce: Historická výročí jak zrcadlo proměn kultury vzpomínání


Menclová Barbora

Téma disertační práce: Socialistická modernizace globálního Jihu: Československo v Angole v letech 1976-1983


Motl Kryštof

Téma disertační práce: Sjednocení Německa jako proces transformace nebo kolonizace? – Příklad přeměny právního systému východního Německa po roce 1989


Ntetorakis Exarchou Alexios (studijní program v angličtině)

Téma disertační práce: The role of the refugees from the Bulgarian zone of occupation during the Holocaust in Thessaloniki


Pekáčková Modelska Oleksandra

Téma disertační práce: Vztahy Židů a nežidů na jihu Ukrajiny během druhé světové války


Střelec Jakub

Téma disertační práce: Jak vyléčit válku? Proměny psychiatrického myšlení a praxe v Evropě v letech 1945-1968


Šindelář Jakub

Téma disertační práce: Historické narativy a reprezentace v médii počítačových her a jejich recepce v Let's Play videích


Špína Vladimír

Téma disertační práce: Paměť v post-konfliktní společnosti a konflikt národní identity: proměny neoficiálních komemorací anglo-irské a občanské války v irském státě


Švepešová Blaťáková Olga

Téma disertační práce: Náboženství, identita a politika Černé Hory: balancování postavení státu a pravoslavných církví od rozpadu Jugoslávie


Železný Jakub

Téma disertační práce: Novinář a politik Oldřich Švestka v tzv. Krizovém období 1968-1969: propagandista – internacionalista – vlastizrádce