STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA A TÉMATA JEJICH DISERTAČNÍCH PRACÍ

STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA A TÉMATA JEJICH DISERTAČNÍCH PRACÍ

Absolventy oboru Moderní dějiny naleznete zde.


Beneš Ladislav

Téma disertační práce: Přátelství navzdory železné oponě. Vztahy a transfery mezi Českobratrskou církví evangelickou a Evangelische Kirche in Deutschland v letech 1948–1989


Ceyhan Berivan (studijní program v angličtině)

Téma disertační práce: Women in the Bundeswehr - On the Changing Role of Women in the Nation


Espejo Jimenez Jose Francisco

Téma disertační práce: Kolektivní paměť a historie v posttotalitních režimech: Narativ traumatických událostí ve Španělsku (občanská válka a Frankův režim) a v Rumunsku (Ceaucescův režim a rumunská revoluce v roce 1989) v učebnicích dějepisu


Frommer Kerlová Martina

Téma disertační práce: Erich Heller: českoněmecký intelektuál v angloamerickém exilu


Fuksová Kateřina

Téma disertační práce: Krajina jako teoretické východisko pro studium paměti a identity v Moldavské republice


Hazir Ediz

Téma disertační práce: Dopad tureckých nacionalistických hnutí na istanbulskou římsko-katolickou komunitu: Od Mladoturecké revoluce (1908) do konce období vlády jedné strany (1950)


Hodovanec Mikuláš

Téma disertační práce: Sovietizácia československej diplomacie? Štúdium československých občanov na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (1952-1989)


Homolová Veronika

Téma disertační práce: Role autonomních oblastí a mezinárodní správy v rámci Versailleského systému: Případy Memel/Klajpeda, Britský mandát Palestina, Rijeka/Fiume


Chrzová Barbora

Téma disertační práce: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice srbské


Jonášová Helena

Téma disertační práce: Vývoj dánsko-islandské unie v kontextu 2. světové války


Juhászová Tereza

Téma disertační práce: Soužití národnostních skupin na slovenském maloměstě od roku 1945 do současnosti


Kochetova Anastasiia

Téma disertační práce: Role konzervatismu na začátku XX století: politika pravicových stran v Rusku a Německu v dobách revoluce


Koutníková Ivana

Téma disertační práce: Zapomenuté hlasy: Československá svědectví obětí nacistického režimu sesbíraná v roce 1945 ve Švédsku


Kroupová Markéta

Téma disertační práce: Performativní umění v koncentračním táboře Buchenwald


Kukan Ondřej

Téma disertační práce: Dopravní politika austrofašistického Rakouska


Marcks Jakob Matthias

Téma disertační práceČeskoslovenská architektura a urbanismus pro třetí svět: geopolitická a ekonomická perspektiva exportu architektonické práce z doby studené války od socialistické Evropy po postkoloniální kontexty v Africe, Latinské Americe a na Středním východě


Matějka Ondřej

Téma disertační práce: Historická výročí jak zrcadlo proměn kultury vzpomínání


Menclová Barbora

Téma disertační práce: Socialistická modernizace globálního Jihu: Československo v Angole v letech 1976-1983


Ntetorakis Exarchou Alexios (studijní program v angličtině)

Téma disertační práce: The role of the refugees from the Bulgarian zone of occupation during the Holocaust in Thessaloniki


Petru Maria-Diana

Téma disertační práce: Vzepřít se zákonům gravitace a společnosti: Letkyně v Rumunsku za druhé světové války a jejich odkaz ženského postavení (1935-1950)


Sekal Monika

Téma disertační práce: Role módy a její kontext ve společnosti v Rakouském císařství a Rakousku-Uhersku mezi roky 1848-1914


Šindelář Jakub

Téma disertační práce: Historické narativy a reprezentace v médii počítačových her a jejich recepce v Let's Play videích


Špína Vladimír

Téma disertační práce: Paměť v post-konfliktní společnosti a konflikt národní identity: proměny neoficiálních komemorací anglo-irské a občanské války v irském státě


Švepešová Blaťáková Olga

Téma disertační práce: Náboženství, identita a politika Černé Hory: balancování postavení státu a pravoslavných církví od rozpadu Jugoslávie