STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA A TÉMATA JEJICH DISERTAČNÍCH PRACÍ

STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA A TÉMATA JEJICH DISERTAČNÍCH PRACÍ

Absolventy oboru Moderní dějiny naleznete zde.


Beneš Ladislav

Téma disertační práce: Přátelství navzdory železné oponě. Vztahy a transfery mezi Českobratrskou církví evangelickou a Evangelische Kirche in Deutschland v letech 1948–1989


Brožová Anežka

Téma disertační práce: Hlučínsko mezi lety 1945 a 1989: „perzekuovaný region"?


Čeladín Jindřich

Téma disertační práce: Proces konstituování národní litevské historiografie v 19. století


Frommer Kerlová Martina

Téma disertační práce: Erich Heller: českoněmecký intelektuál v angloamerickém exilu


Fuksová Kateřina

Téma disertační práce: Krajina jako teoretické východisko pro studium paměti a identity v Moldavské republice


Hazir Ediz

Téma disertační práce: Dopad tureckých nacionalistických hnutí na istanbulskou římsko-katolickou komunitu: Od Mladoturecké revoluce (1908) do konce období vlády jedné strany (1950)


Hodovanec Mikuláš

Téma disertační práce: Sovietizácia československej diplomacie? Štúdium československých občanov na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (1952-1989)


Homolová Veronika

Téma disertační práce: Role autonomních oblastí a mezinárodní správy v rámci Versailleského systému: Případy Memel/Klajpeda, Britský mandát Palestina, Rijeka/Fiume


Chrzová Barbora

Téma disertační práce: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice srbské


Iliopoulos Viktoras

Téma disertační práce: Státní nаcionаlismus a budování identit v řecko-аlbánsko-mаkedonských hrаnicích


Jasenčáková Miroslava

Téma disertační práce: Proměna přístupu státu k výchově dětí po roce 1917


Kłusek Johana

Téma disertační práce: Obraz Británie v diskurzech českých elit mezi lety 1938 a 1948


Kochetova Anastasiia

Téma disertační práce: Role konzervatismu na začátku XX století: politika pravicových stran v Rusku a Německu v dobách revoluce


Marcks Jakob Matthias

Téma disertační práceČeskoslovenská architektura a urbanismus pro třetí svět: geopolitická a ekonomická perspektiva exportu architektonické práce z doby studené války od socialistické Evropy po postkoloniální kontexty v Africe, Latinské Americe a na Středním východě


Menclová Barbora

Téma disertační práce: Socialistická modernizace globálního Jihu: Československo v Angole v letech 1976-1983


Pekáčková Modelska Oleksandra

Téma disertační práce: Vztahy Židů a nežidů na jihu Ukrajiny během druhé světové války


Střelec Jakub

Téma disertační práce: Jak vyléčit válku? Proměny psychiatrického myšlení a praxe v Evropě v letech 1945-1968


Šindelář Jakub

Téma disertační práce: Historické narativy a reprezentace v médii počítačových her a jejich recepce v Let's Play videích


Špína Vladimír

Téma disertační práce: Paměť v post-konfliktní společnosti a konflikt národní identity: proměny neoficiálních komemorací anglo-irské a občanské války v irském státě


Vnoučková Kateřina

Téma disertační práce: Vliv hranice na život v příhraničních regionech Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989