Centrum doktorských studií

Centrum doktorských studií

Hlavním úkolem Centra doktorských studií je podpora doktorandů při rozvoji jejich samostatné výzkumné činnosti a při plnění jejich studijních povinností. Centra dále koordinují administrativní činnosti spojené s provozováním doktorských studijních programů a zapojením doktorandů do vědecké a pedagogické činnosti. Mohou také poskytovat rady ohledně grantových projektů.

Každý rok v září se koná výběrové řízení na tři až čtyři místa do CDS pro studenty prezenčního studia.

Více informací zde: Statut Centra doktorských studií IMS UK FSV

Pravidla soutěže

2023/2024

Shpresonë Grulaj

Shpresonë je doktorandkou v oboru mezinárodních teritoriálních studií a členkou výzkumného centra Post Wars. Její výzkumný zájem se zaměřuje na poválečné společnosti. Má zkušenosti s balkánskými a evropskými studiemi a nyní se specializuje na poválečnou sociální rekonstrukci v Kosovu z pohledu žen. Cílem její disertace je prozkoumat, jak ženy nahlížejí na procesy poválečné obnovy po poslední válce v Kosovu a jak válka formovala zkušenosti žen, genderové role a další sociální koncepty. S využitím interdisciplinárního přístupu spojuje poválečná studia, nacionalismus, genderová studia a feministická studia jako různé aspekty, které je třeba zvážit při definování sociální rekonstrukce v poválečné zemi.


Zuzana Krulichová, M.A.

Zuzana Krulichová je studentkou doktorského studia v programu Mezinárodní teritoriální studia na katedře evropských studií. Vystudovala magisterský obor Mezinárodní vztahy na Leidenské univerzitě a bakalářský obor Teritoriální studia na IMS FSV UK. Ve své disertační práci Zuzana zkoumá, jak členské státy EU vyprávějí o Číně a jak se tyto narativy vyvíjejí. Obecně se zajímá o diskurzivní moc a nenásilné ovlivňování v IR a o vývoj vztahů mezi EU a Čínou. Kromě toho se podílela na projektu e-NOTE (European Network on Teaching Excellence).


Zachary Lavengood

Zachary Lavengood je studentem čtvrtého ročníku doktorského studia na katedře severoamerických studií IMS. Jeho disertační výzkum se zaměřuje na návrh rámce pro analýzu geopolitických ohnisek prostřednictvím případových studií zkoumajících Arktidu a Jihočínské moře jako zóny soupeření a konfliktů. Zacharyho již publikovaný výzkum se zaměřuje na vývoj Arktidy ve světovém systému, čínské geopolitické ambice v Arktidě, korejskou veřejnou diplomacii a prognostickou analýzu sporu v Jihočínském moři. Kromě toho prezentoval svůj výzkum na konferencích v Česku, Spojených státech a Japonsku a hostoval s přednáškami na Tchaj-wanu a Filipínách.


Lamiya Panahova

Lamiya Panahova je studentkou třetího ročníku doktorského studia v oboru mezinárodní teritoriální studia. Její doktorandský výzkum analyzuje narativy o národnosti v postsovětském Ázerbájdžánu prostřednictvím tří různých generací školních učebnic s cílem zjistit měnící se dynamiku a vzorce v těchto narativech. Je také členkou a aktivně se podílí na práci výzkumného centra Small nation(-states) při IMS. Nedávno absolvovala tříměsíční výzkumný pobyt ve Výzkumném centru pro východoevropská studia na univerzitě v Brémách. Mezi její širší výzkumné zájmy patří budování identity a skupin, budování národa a nacionalismus na jižním Kavkaze a v širším postsovětském prostoru.

2022/2023

Mgr. Kateřina Fuksová

Kateřina Fuksová je ve třetím ročníku studijního programu Moderní dějiny na katedře ruských a východoevropských studií. V minulosti se během svého studia v Estonsku věnovala především kulturní antropologii, folkloristice a lingvistice. Její výzkum se týká postsovětského prostoru s důrazem na Moldavskou republiku. Zaměřuje se na výzkum paměti a identity a na výzkum měst (zejména občanských městských hnutí a neoliberální městské politiky v postsocialistických městech).


Mgr. Tereza Juhászová

Tereza je doktorandkou v oboru moderních dějin na katedře ruských a východoevropských studií. V současnosti je ve druhém ročníku studia a ve svém výzkumu se zabývá problematikou soužití v jazykově smíšených oblastech Československa po skončení druhé světové války. Konkrétně analyzuje dynamiky soužití v mikrohistorické studii malého východoslovenského města Medzev, kde i po vlnách poválečných nucených migrací zůstala většina německy mluvícího obyvatelstva. V současnosti Tereza připravuje s kolegy z Universität Wien a Humboldt-Universität Berlin publikaci o společnostech v hraničních oblastech střední Evropy v rámci projektu CENTRAL-Kolleg.


Mgr. Roman Kolodii

Roman je studentem druhého ročníku doktorského programu Area Studies na IMS. Jeho disertační práce se zaměřuje na roli vědeckotechnické spolupráce v rusko-čínském strategickém sbližování po roce 1991. Na základě průzkumu rozsáhlých ruskojazyčných a čínskojazyčných zdrojů Roman zkoumá, jak klíčové technologie dvojího užití proměňují povahu čínsko-ruských vztahů a jejich strategický dopad na mezinárodní bezpečnostní prostředí. Jeho poslední články zkoumající politický a bezpečnostní rozměr technologických inovací byly publikovány v časopisech American Intelligence Journal a Aretè International Journal of Philosophy, Human and Social Sciences.


Mgr. Rose Smith

Rose Smith je studentkou čtvrtého ročníku doktorského studia na Katedře ruských a východoevropských studií. Její doktorandský výzkum analyzuje průnik muzejních reprezentací komunistické minulosti a konstrukce identity na třech úrovních, a to na úrovni města, národa a Evropy, se zvláštním zaměřením na muzea v Budapešti, Praze a Varšavě. Rose v současné době pokračuje ve společném doktorském studiu na Univerzitě Karlově a na Univerzitě v Groningenu (cotutelle).

2021/2022

Mgr. et Mgr. Ladislav Beneš

Ladislav Beneš je členem Katedry německých a rakouských studií. Ve svém disertačním výzkumu se pod vedením PhDr. Ondřeje Matějky, Ph.D. věnuje materiálním transferům napříč železnou oponou v době studené války. Konkrétně je ilustruje na vztazích protestantských církví v Československu a v západním Německu v době normalizace. Ladislav je dále partnerem Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin při výzkumu německých obětí na železné oponě.


Mgr. Eliška Ullrichová

Eliška je doktorandkou ve čtvrtém ročníku na katedře evropských studií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na nastolování agendy (tzv. agenda-setting) v zahraniční politice Evropské unie. V letech 2018-2021 byla součástí výzkumného týmu Horizon 2020: Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C) a zároveň držitelkou grantu SYLFF 2019-2021. Eliška v rámci svého PhD studia spolupracuje s profesorem Paolem Grazianem na Univerzitě v Padově, kde byla na výzkumném pobytu na podzim 2020.


 Mgr. Klára Kosová

Klára Žaloudková je doktorandkou ve třetím ročníku na Katedře ruských a východoevropských studií. Klára se ve svém výzkumu zabývá problematikou post-socialistické tranzice na Balkáně, konkrétně dopadem tranzice na konsolidaci demokratických hodnot. Svůj disertační výzkum pod vedením dr. Adriana Briscu (IMS FSV UK), prof. Pabla Valdivia (University of Groningen) a dr. Lisi Gauffman (University of Groningen) zaměřuje na problematiku legitimity vládnutí (tzv. governance) v současném Bulharsku. Klára v současné době absolvuje doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce na IMS FSV UK a na Groningenské univerzitě (konkrétně na Graduate School for the Humanities).

2020/2021

Mgr. Anežka Brožová

Anežka je doktorandkou třetího ročníku na katedře německých a rakouských studií. Zaměřuje se na historii Hlučínska v Horním Slezsku v poválečném období s důrazem na dějiny každodenního života. Mezi hlavní zájmy jejího výzkumu patří sociální historie a kolektivní paměť v moderní střední Evropě. V Centru doktorských studií si Anežka klade za cíl shromáždit primární zdroje pro svůj výzkum a analyzovat je. Připravuje také k publikování svůj první akademický článek.


Mgr. Johana Kłusek

Johana Kłusek je členkou Katedry evropských studií. Ve svém doktorském výzkumu se pod vedením doc. Víta Smetany zabývá československou anglofilií v období druhé světové války a třetí republiky. Je držitelkou Ceny Edvarda Beneše v oboru moderní historie pro rok 2017 a recipientkou výzkumného grantu nadace SYLFF. V roce 2019 absolvovala vědeckou stáž na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde se podílela na projektu „London Moment“ Dr. Julie Eichenberg. Na Univerzitě Karlově a na Jagellonské unverzitě v Krakově vedla kurz „History from Below: Past and Present“. V současnosti působí mimo jiné jako vedoucí semináře „Frontiers of History“ na School of Slavonic and East European Studies, University College London. Mezi její nejnovější publikace patří kapitola v monografii „Kde přebývá devětaosmdesátý: Sametová revoluce v absolutní hodnotě“ (Karolinum, 2020), v níž se věnuje porevolučním ideovým diskurzům Václava Klause. Pro deník A2larm pravidelně komentuje současnou britskou politiku.


 Mgr. Oleksandra Pekáčová Modelska

Alexandra Pekáčková Modelská je doktorandkou na katedře ruských a východoevropských studií IMS FSV a junior fellow ve VITRI centru pro výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti. Ve svém doktorském výzkumu se Alexandra zaměřuje na holocaust na jižní Ukrajině. Její vědecké zájmy přesahují studia holocaustu a zahrnují dějiny antisemitismu ve východní Evropě a memory politics.


Mgr. Jakub Šindelář

Studuje třetím rokem obor Moderní dějiny a v rámci disertačnímu výzkumu se věnuje fenoménu recepce zobrazení historie první světové války skrze počítačové hry a k nim navázaných paratextech- Let’s Play videích. V rámci širšího tematického zaměření se věnuje reprezentacím soudobých dějin hlavně západní Evropy v audiovisuálních médiích. Vedle výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje rozvoje samo-organizaci studujících doktorského studia na FSV UK a také na celorepublikové úrovni jako místopředseda České asociace doktorandek a doktorandů.