Katedra severoamerických studií

Vítejte na stránkách Katedry severoamerických studií

OD SILICON VALLEY PO NEW YORK A WASHINGTON, OD ALJAŠKY PO MEXICO CITY

Severoamerický region s centrem ve Spojených státech je v propojujícím se světě nejvýznamnějším globálním motorem podnikavosti, kreativity, výzkumu a inovací, které tvarují podobu současného světa. V důsledku politických, ekonomických a kulturně-civilizačních změn posledních tří dekád definuje tento region budoucnost světových pracovních trhů včetně integrace softwarové ekonomiky a umělé inteligence. Politický, geostrategický a v konečném důsledku i právní a regulační rámec, v němž se tyto změny odehrávají, vzniká především v Severní Americe a dále ovlivňuje Evropskou unii a další regiony.

Capitol, Washington D.C.

O KATEDŘE

Katedra severoamerických studií má pro studium tohoto prostoru a všech jeho podstatných dimenzí jedinečné a privilegované postavení. Jako odborné pracoviště Institutu mezinárodních studií FSV UK klade důraz na multidisciplinární studium, přičemž hlavní důraz je věnován tématům týkajícím se USA. Sledujeme, analyzujeme a studujeme vše podstatné, co se stane, obrazně řečeno, od Silicon Valley po New York a Washington, od Aljašky po Mexico City. Studenti tak mají přístup ke špičkovým specialistům na region a jeho politiku, ekonomiku, kulturu, média a komunikaci, mezinárodní vztahy a moderní dějiny. Důležitou součástí studia a výzkumu na Katedře severoamerických studií je historický vývoj a jeho kontextuální propojení se současným děním jak na domácí, tak zahraniční scéně.

Na katedře pravidelně působí zahraniční pedagogové, především ze Spojených států, kteří společně s názorovou pluralitou jejích domácích vyučujících ještě více posilují jedinečnost katedry. Nejen díky tomu je dnes Katedra severoamerických studií nejvyhledávanější katedrou na Institutu mezinárodních studií co do počtu přihlášených studentů.

Historie katedry

Katedra amerických studií byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jako jediné interdisciplinární pracoviště zabývající se amerikanistikou z pohledu historie, ekonomie a politologie v České republice. Tato jedinečnost se stala základním kamenem od založení katedry a trvá dodnes.

Jejím prvním vedoucím se stal PhDr. Petr Mareš, CSc., který na FSV působil jako tajemník katedry politologie a proděkan pro studijní záležitosti. Nedlouho po založení katedry jej nahradila prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., známá historička zaměřující se na rané dějiny USA, která souběžně také zastávala funkci ředitelky Historického ústavu Akademie věd ČR. V roce 1999 se stal vedoucím katedry doc. Miloš Calda, laureát Ceny svobody Woodrowa Wilsona; v jejím čele stál celých třináct let. Katedra amerických studií v té době byla daleko menší co do počtu vyučujících, ale i studentů. Po doc. Caldovi se stal vedoucím katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D., který uplatňoval své zkušenosti ze studijních pobytů na Bard College, University of California San Diego a Freie Universitaet Berlin. Za jeho vedení katedra uspořádala například Allen Ginsberg Memorial Festival u příležitosti 50. výročí, kdy se Ginsberg stal v Praze Králem majálesu. V průběhu času se studium a zaměření katedry rozšířilo o klíčové sousedy Spojených států – Kanadu a Mexiko, což ještě více posílilo její interdisciplinaritu. Aby se tento aspekt zdůraznil, katedra se v roce 2015 přejmenovala na Katedru severoamerických studií.

Současným vedoucím je PhDr. Jan Hornát, Ph.D., který v minulosti působil jako vedoucí oddělení evropských programů na Ministerstvu spravedlnosti ČR a jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Kontaktujte nás

Více informací o dění na katedře najdete na naší facebookové stránce.

Facebook Katedry severoamerických studií

Kontaktovat nás můžete také na emailu american.studies@fsv.cuni.cz