Projekt DAAD

Projekt DAAD

Magisterský studijní program Německá a rakouská studia (Deutsche und Österreichische Studien) je v současné době jediným českým projektem, který v rámci programu Německojazyčných studijních oborů (Deutschsprachige Studiengänge in Ostmittel-, Südost- und Osteuropa sowie dem Kaukasus und Zentralasien, DSG in MOE/GUS) podporuje Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD).

Program DSG, který zajišťujeme společně s Katedrou dějin a kultury východní Evropy (Geschichte und Kulturen Osteuropas) na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf je dlouhodobě jedním z hlavních pilířů naší katedry.

Tato spolupráce nabízí celou řadu výhod a příležitostí pro studenty i pedagogy:

•          pravidelnou výuku německých hostujících vyučujících v Praze (specializované blokové semináře zaměřené na německé dějiny, kulturu, společnost, ekonomiku apod.)

•          místo stálého německého docenta (DAAD-Langzeitdozent) na katedře

•          přítomnost německého „tutora“ na katedře (výuka, jazykové poradenství)

•          stipendia pro studenty (semestrální pro magisterské studenty na partnerské univerzitě v Düsseldorfu, SurPlace stipendia pro vynikající magisterské studenty a doktorandy)

•          vědecké pobyty pro členy katedry a doktorandy na HHU Düsseldorf

•          exkurze pro studenty do SRN

•          rozšiřování knižního fondu knihovny FSV UK

U zrodu spolupráce stáli prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., významný český historik, zabývající se moderními dějinami střední Evropy a problematikou česko-německých vztahů, a Univ.-Prof. i.R. Dr. phil. Dr. h.c. Detlef Brandes, přední německý odborník na dějiny Němců ve střední a východní Evropě.

V roce 2019 oslavil program DSG 25. výročí své existence. Během jeho trvání naše obory úspěšně absolvovalo zhruba 250 studentů, z nichž mnozí dnes patří mezi přední představitele veřejného i soukromého sektoru (viz sekce Alumni).