Životní situace na IMS

Životní situace na IMS

Institut mezinárodních studií FSV UK garantuje všem studentům i zaměstnancům bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, prosté jakýchkoliv forem diskriminace, nevhodného nátlaku či obtěžování. Minimální standard vychází ze zákonného rámce ČR, který je dále upřesněn interními normami Univerzity Karlovy (zejm. Etický kodex a Prevence sexuálního obtěžování), resp. opatřeními Fakulty sociálních věd; snažíme se ovšem nabízet podporu i nad tento rámec.

Pokud kdokoliv ze studentů či zaměstnanců zažije v rámci studia či práce na IMS (včetně akcí pořádaných pod hlavičkou institutu) nevhodné zacházení, může se kdykoliv obrátit na členy vedení IMS nebo na studentského ombudsmana pro IMS, kteří mu pomohou danou situaci řešit.

Studentský/á ombudsman/ka má napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení studijních i mimostudijních problémů. Funguje jako poradce, zprostředkovatel a mediátor mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů, ale i celou fakultou. Více informací o aktuálním ombudsmanovi a jeho fungování naleznete zde.

Stejně tak je i v tíživé životní situaci (z hlediska materiálního či psychického) vedení IMS připraveno kdykoliv zprostředkovat potřebným studentům či zaměstnancům pomoc v rámci univerzitních i mimouniverzitních institucí (např. Centrum Carolina, Psychologická poradna FSV UK, Okamžitá psychologická pomoc, nouzové ubytování, apod.).

Kontaktními osobami pro tento typ životních situací na IMS jsou Daniela Kolenovská (vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií, daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz) a David Emler (david.emler@fsv.cuni.cz).