SEZNAM INTERNÍCH A EXTERNÍCH ŠKOLITELŮ

SEZNAM INTERNÍCH A EXTERNÍCH ŠKOLITELŮ

Asavei Maria Alina, D.Phil.

E-mail: maria.asavei@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Umění a politika, kulturní a paměťové studie, kritická politická teorie, (post) komunismus, náboženská revitalizační hnutí, (post) holocaust, romské komunity na Balkáně a ve střední Evropě


Barth Boris, Dr. phil. doc., M.A.

E-mail: boris.barth@uni-konstanz.de

Oblast výzkumu: Moderní dějiny, dějiny rasismu a globalizace


Bauer Paul, Dr. 

E-mail: paul.bauer@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Kulturní a sociální geografie Evropy, geografie paměti a dědictví, geografie vědy a znalostí


Brisku Adrian, Doc., Ph.D.

E-mail:  adrian.brisku@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Intelektuální a srovnávací dějiny, politická (národní) ekonomika, etnopolitické konflikty, moderní albánština, gruzínské dějiny, osmanské dějiny devatenáctého století, ruské dějiny, středoasijská společnost, československé dějiny počátku 20. století


Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D.

E-mail: daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní ruské (sovětské) dějiny, běloruský exil, koncepty ruských dějin, československo-sovětský vztah, ruská politika paměti


Králová Kateřina, PhDr., Ph.D., M.A. 

E-mail: katerina.kralova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní dějiny Evropy s regionálním zaměřením na Řecko, střední, východní a jihovýchodní Evropu, studie druhé světové války a (post)holocaustu, rekonstrukce po konfliktu, usmíření a paměť, uprchlíci a historická migrace


Konrád Ota, doc. PhDr., Ph.D. 

E-mail: ota.konrad@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Dějiny humanitních věd, dějiny zahraniční politiky a dějiny první světové války ve střední Evropě, kulturní dějiny násilí v Rakousku a českých zemích, Jižní Tyrolsko za první světové války a její následky, kolektivní násilí jako nástroj pro přetváření národních identit na konci druhé světové války v Československu a v Evropě


Kubátová Hana, M.A., Ph.D.

E-mail: hana.kubatova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Politika paměti, násilí, nacionalismus a problémy identity


Kučera Jaroslav, prof. PhDr., CSc.

E-mail: jaroslav.kucera@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní dějiny Československa, česko-německé vztahy


Kučera Rudolf, doc. Dr. phil., Ph.D.

E-mail: rudolf.kucera@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní dějiny střední Evropy, první světová válka, srovnávací a nadnárodní historie


Matějka Ondřej, PhDr., Ph.D.

E-mail: ondrej.matejka@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Role českých zemí v nadnárodních procesech 20. století, sociální dějiny náboženství ve střední Evropě v 19. a 20. století, moderní dějiny Francie, psychoanalýza a sociální vědy


Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.

E-mail: tomas.nigrin@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Dějiny Německa po druhé světové válce, berlínská krize, Willy Brandt, vývoj Německa po roce 1990, současná politika Německa a Rakouska, historie železnic v Německu a Československu


Raška Francis, doc. PhDr. Mgr., Ph.D.

E-mail: francis.raska@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Československý studenoválečný exil v Severní Americe a Západní Evropě, úloha Spojených států ve Studené válce, disent ve Spojených státech v 60. a 70. letech 20. století, transatlantické vztahy, zahraniční politika Spojených států, vztahy mezi Spojenými státy a Latinskou Amerikou


Rovná Lenka, prof. PhDr., CSc.

E-mail: rovna@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Britské dějiny, evropská politika


Svobodný Petr, prof. PhDr., Ph.D.

E-mail: petr.svobodny@ruk.cuni.cz

Oblast výzkumu: 


Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D.

E-mail: smetana@usd.cas.cz

Oblast výzkumu: Role českých zemí v nadnárodních procesech 20. století, sociální dějiny náboženství ve střední Evropě v 19. a 20. století, moderní dějiny Francie, psychoanalýza a sociální vědy


Šístek František, M.A., Ph.D.

E-mail: frantisek.sistek@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Kolektivní identity na Balkáně, nacionalismus, obrazy a stereotypy Balkánu, intelektuální historie


Šmidrkal Václav, PhDr., Ph.D.

E-mail: vaclav.smidrkal@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Nadnárodní soudobé dějiny střední Evropy, kulturní dějiny násilí, váleční veteráni mezi politikou a pamětí, ozbrojené síly, média a společnost, postkomunistická transformace


Švec Luboš, doc. PhDr., CSc. 

E-mail: lubos.svec@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní dějiny pobaltských zemí, dvoustranné vztahy českých zemí a pobaltských zemí, budování národa a budování státu ve střední a východní Evropě, spolupráce a konflikty středoevropského exilu během první světové války, autoritářství ve východní a střední Evropě, perestrojka


Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc.

E-mail: jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Historiografie, koncepty střední Evropy, národnostní problémy, Polsko ve středoevropském kontextu, střední Evropa a Rusko, vývoj střední Evropy ve vztahu k energetické problematice


Žíla Ondřej, PhDr., Ph.D.

E-mail: ondrej.zila@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie, Etno-demografické proměny, nucené migrace, konflikty, poválečná rekonstrukce a postsocialistická transformace zemí bývalé Jugoslávie, především Bosny a Hercegoviny