prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studií

E-mail: ota.konrad@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 267

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C414, Jinonice, budova C

ResearcherID: E-9749-2018

Scopus Author ID: 57196281013

ORCID ID: 0000-0001-6142-8711

CV

Jsem profesorem moderních dějin a garantem doktorského studia moderních dějin na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2012 až 2019 jsem byl vedoucím Katedry německých a rakouských studií na FSV UK. Působil jsem také jako hostující profesor na univerzitě v Regensburgu a v Centre d'histoire de Sciences Po a jako hostující vědecký pracovník na L'École des hautes études en sciences sociales v Paříži. V roce 2021 jsem působil jako vědecký pracovník Nadace Alexandra von Humboldta na Mnichovské univerzitě.
Zabýval jsem se tématy z oblasti dějin humanitních věd, dějin zahraniční politiky, dějin první světové války ve střední Evropě, kulturních dějin násilí a soudobých rakouských dějin. Jsem spoluautorem (s Rudolfem Kučerou) knihy "Paths Out of the Apocalypse: Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914-1922" (Oxford University Press: 2022). Vydal jsem také monografii o dějinách humanitních věd na Německé univerzitě v Praze v letech 1918-1945 ("Geisteswissenschaften im Umbruch: Die Fächer Geschichte, Germanistik und Slawistik an der Deutschen Universität in Prag 1918-1945". Berlin, 2020) a jsem spolueditorem dvou svazků o poválečném násilí (""In the Shadow of the Great War. Physical Violence in East-Central Europe, 1917-1923". Berghahn 2021; "Collective Identities and Post-War Violence in Europe, 1944-48. Reshaping the Nation. Palgrave Macmillan, 2022).
Ve svém současném výzkumném projektu se zaměřuji na domácí násilí a jeho souvislosti v Československu a západním Německu po roce 1945 jako nástroj analýzy složité poválečné sociální a politické rekonstrukce.

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00600

Témata vztahující se k dějinám Evropy v 19., 20. a 21. století

Research Center of Excellence"The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice" Charles University, 2018-2022 (člen týmu zodpovědný za work package "Violence from a Historical Perspective").
Deutschsprachige Studiengänge in MOE, Deutscher Akademischer Austauschdienst (vedoucí projektu na UK), 2012-současnost.
Research Association (Forschungsverbund) "Grenze/n in nationalen undtransnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", Czech-Bavarian University Agency, 2017–2020 (koordinátor za FSV UK).
Czech-Austrian History Book, financed by the Czech Ministry of Foreign Affairs, Czech Ministry of Education, Youth and Sports, South Moravian Region and Vysočina Region, 2014-2018 (coordinator of the Czech part of the project)
Violence in Central Europe During and in the Aftermath of the World War I. Austrian and Czech Lands in Comparison. GAČR, 2014-2016 (spoluřešitel).
Edvard Beneš, Germans and Germany, GAČR, 2010-2014 (člen týmu).
Czechoslovak-Austrian Relationship in 1918-1938. GAČR, 2009-2011 (hlavní výzkumník).

Moderní a soudobé dějiny; kulturní dějiny násilí, dějiny první a druhé světové války ve střední Evropě, dějiny Českolovenska, soudobě dějiny Rakouska, dějiny humanitních věd a univerzit; dějiny mezinárodních vztahů