PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: ondrej.zila@fsv.cuni.cz , ondrej.zila@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 297

Osobní webová stránka

Místnost: č. C316, Jinonice, budova C

ResearcherID: P-9897-2017

Scopus Author ID: 28667528600

ORCID ID: 0000-0002-5162-330X

CV

Rok vydání

Monografie

  • MORAVCOVÁ, Mirjam - BITTNEROVÁ, Dana - KOUBA, Miroslav - LIBÁNSKÁ, Alena - LJUCA, Adin - MARHOLEVA, Krasimira - MUJAČIĆ, Aida - SKENDERIJA, Boris - SKENDERIJA, Ivana - SKENDERIJA, Saša - SLAVKOVÁ, Markéta - ŠÍSTEK, František - ŽÍLA, Ondřej - ŽARKOVIĆ, Jasmina. Etnické komunity. Lidé Bosny a Herzegoviny. 1. vyd vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 270 s. ISBN 978-80-87398-46-3.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

ZS 2023/2024

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=f8727807df74dd195653d2000f48fcb1&tid=9&do=search&moje=moje&pocet=100&b=

  • Migrace na Balkáně ve 20. století
  • Nucené migrace, návratnost uprchlíků a vnitřně přemístěných osob v republikách bývalé Jugoslávie
  • Války v bývalé Jugoslávii
  • Soudobé dějiny zemí bývalé Jugoslávie
  • Politická geografie balkánského poloostrov
  • Regionální a socioekonomická geografie jihovýchodní Evropy
  • Poválečná obnova, mírotvorný proces, rekonstrukce v zemích bývalé Jugoslávie

 

 

2019-2021 GAČR - „Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině“.

2019 - Visiting Fellow, University of Graz, Center for Southeast European studies

2018–2019 Fulbright-Masarykovo vědecké stipendium, University of Pittsburgh

2018–2022 UNCE Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti, postdoktorand

2017–2019 PRIMUS [PRIMUS/HUM/12]. Za hranice hegemonických narativů a mýtů "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Geografická oblast: Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie Zaměření:Etno-demografické proměny, nucené migrace, konflikty, poválečná rekonstrukce a postsocialistická transformace zemí bývalé Jugoslávie, především Bosny a Hercegoviny.

 

Migrace na Balkáně ve 20. století

Nucené migrace, návratnost uprchlíků a demografický vývoj Bosny a Hercegoviny

Soudobé dějiny zemí bývalé Jugoslávie

Politická geografie balkánského poloostrova

Historická geografie jihovýchodní a východní Evropy

Politické a ústavní systémy zemí jihovýchodní a východní Evropy

Regionální a socioekonomická geografie jihovýchodní Evrop

Politická a socioekonomická situace postdaytonské Bosny a Hercegovin

Jihovýchodní Evropa v mezinárodních vztazích

Hospodářské dějiny Balkánského poloostrova