doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studií
  • Rozšířené kolegium děkana

E-mail: nigrin@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 250

Místnost: č. C312, Jinonice, budova C

ResearcherID: N-2796-2017

Scopus Author ID: 56162889200

ORCID ID: 0000-0002-6878-6367

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00437

Nabízím vedení práce věnující se Německu a německých dějinám od roku 1945 dodnes. Případně se zaměřením na otázky související s Berlínem, dále pak obecně témata vztahující se k dopravní politice a dějinám dopravy.

Příklady témat vedených prací:

 

Atomausstieg in der Bundesrepublik Deutschland

Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD

Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014.

Cesta k bonnskému provizoriu. Proces výběru hlavního města v SRN (1948-1949)

Cesta k Pražské smlouvě

Der Weg der Nationaldemokratischen Partei in den sächsischen Landtag in den  Jahren 1995 - 2004 und seine Resonanz in ausgewählten tschechischen Medien

Dialog politickému napětí navzdory: česko-bavorská partnerství měst po roce 1989

Die Deutsche Hauptstadtfrage Bonn versus Berlin :  Der Beschluss über den Regierungs- und Parlamentssitz des vereinten Deutschlands

Die vietnamesische Gemeinschaft in Deutschland 1990 - 1995

Die Wirtschaftskrise und deren Reflektion in der deutschen Autoindustrie

Diskursanalyse der "Sarrazin-Debatte": Analyse des Migrationsdiskurses in überregionalen deutschen Tageszeitungen im Jahr 2010

Druhá verze Berlínského programu z r. 1971: konec Adenauerovy CDU?

Environmentální politika v České republice a v Polsku pohledem nevládní organizace Greenpeace 

Greta Thunberg, Fridays for Future a německá klimatická politika

Helsinský proces a jeho vliv na opozici v NDR a ČSSR

Hospodářské vztahy USA a Německa od roku 1948 po 70. léta

Image Západního Berlína: Od hledání vlastní identity k veliteli frontového města Willy Brandtovi

Integration von russlanddeutschen (Spät-) Aussiedlern in Nordrhein-Westfalen

Internal Westward Migration in Germany: 1989-1994

Jaderná energetika v programu strany Zelených před a po prvním odklonu od jaderné energie SRN

Jakou roli hrál historický narativ Gotthardského masivu během určování podoby švýcarské dopravní politiky v 80. a 90. letech?

Komparace ústupů SRN od využívání jaderné energie v letech 2002 a 2011

Komparace západní politiky SRN v době vlády Konrada Adenauera a Willyho Brandta

Korejská válka a změna přístupu americké administrativy k znovuvyzbrojení Západního Německa.

Léta obnovy: rozdílnost přístupů k urbanistické strategii v Západním a východním Berlíně v letech 1945-1961 

Mediální reflexe postoloprtského masakru po roce 1990

Němci v Horní Plané a jejich vysídlení 1938-1946

Německá a východní politika v letech 1963–1966

Německá energetická politika a obnovitelné zdroje energie - od nacionalizace k pragmatizaci?

Německá energetická politika vůči Rusku  po anexi Krymu

Německá Energiewende: Konsenzuální proces ?

Německá jednota: dopravní síť jako jedna z priorit německého znovusjednocení.

Německé odstoupení od jaderné energie v roce 2011

Německo jako "rozpolcený aktér" na příkladu projektu Nord Stream

Německo v krizi: nutnost nové integračně-politické strategie za druhé vlády Angely Merkelové v letech 2009 – 2013

Německo-čínský státoprávní dialog: kvantitativní analýza projektové náplně, 2000-2010

Německý odklon od jádra v roce 2011 a politické motivace CDU/CSU

Odsun sudetských Němců a poválečné osídlení pohraničí Československa se zaměřením na Ústí nad Labem

Ostpolitik na příkladu Smlouvy o vzájemných vztazích mezi   Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa

Otázka integrace turecké menšiny v Německu za vlády černo-žluté koalice v letech 2009-2011

Personální denacifikace justice v americké a sovětské okupační zóně v Německu v letech 1945-1949.

Podíl CDU/CSU na německé Energiewende

Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního bloku v letech 1963–1966

Populistické strany v německy mluvících zemích - případová studie na příkladu Alternativy pro Německo a Svobodné strany Rakouska v letech 2013-2017.

Postoj CDU/CSU k východní a německé politice sociálně-liberální koalice v letech 1969-1973 a její vliv na tehdejší vládu

Poststalinský otřes v NDR – příčiny lidového povstání v červnu 1953

Proměny a vývoj vztahů mezi Sudetoněmeckým landsmanšaftem a Českou republikou v letech 1990-2015

Proměny německé energetické politiky po jaderné havárii ve Fukušimě

Radikalizace východoněmecké mládeže na příkladu teroristické buňky Nationalsozialistischer  Untergrund

Rasová segregace ve veřejné dopravě ve Spojených státech amerických v letech 1820-1914

Sever jih, východ západ: Novodobá nerovnost Německa a jeho reflexe v politickém diskurzu

Solidární daň v Německu.

Souboj architektury Východního a Západního Berlína

Společná dopravní politika: reformy evropské železnice

Spravedlnost nebo strategie? Přístup německých stran ke kvótám pro zastoupení žen v politice.

Srovnání liberalizace trhu železniční osobní dopravy na příkladu České republiky a Rakouska

Stuttgart 21: politická a společenská reflexe

Symbol demokracie? Proměny vnímání budovy Reichstagu po roce 1990.

The Socialization of the management of SK Slavia Praha after playing UEFA Champions Leauge

Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu

Válka v severní Africe v historiografickém podání

Vliv Jörga Haidera na vývoj Svobodné strany Rakouska (FPÖ)

Vliv odsunutí sudetských Němců a jejich nahrazení na vývoj města Kraslice

Vliv stavby Berlínské zdi na trh práce v Západním Berlíně

Východoněmecké povstání roku 1953 z pohledu USA

Zahraniční pracovníci a jejich hospodářský přínos pro SRN

Změna německé jaderné energetiky po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě

 

2020-2023: e-Note. European Network on Teaching Excellence. Erasmus+ Project.

2018–2021: Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data, Technologická agentura České republiky, projekt č. TL01000061.
2016–2018: Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970–1989 (hlavní řešitel), Grantová agentura České republiky, projekt č. 16-10625S.
2015–2018: Transport Integration for Prosperity.The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion (hlavní řešitel), Visegrad Strategic Grant, projekt č. 31510026.
2015–2017: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu (člen řešitelského týmu na FSV UK), Grantová agentura České republiky, projekt č. 15-09404S.
2016–2017: Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost (spoluřešitel za FSV UK), Technologická agentura České republiky, projekt č. TD030061.
2014–2015: Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU (spoluřešitel za FSV UK), Technologická agentura České republiky, projekt č. TD020010.
2012–2013: Optimalizace liberalizace železniční osobní a nákladní dopravy v ČR (spoluřešitel za FSV UK), Technologická agentura České republiky, projekt č. TD010063.
2011–2013: Evropská historiografie po roce 1990 (člen řešitelského týmu), Grantová agentura ČR, projekt č. P410/10/1302.

dějiny Německa po druhé světové válce, Berlínské krize a stavba berlínské zdi, Willy Brandt, vývoj v Německu po roce 1990, aktuální politický vývoj v Německu a v Rakousku, dějiny dopravy a železničních reforem v Československu a v Německu.