doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Působiště:

 • Vědecká rada
 • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 293

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. B334, Jinonice, budova B

ResearcherID: M-9895-2017

Scopus Author ID: 15752040700

ORCID ID: 0000-0001-5258-8895

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • VYKOUKAL, Jiří. Soudobé dějiny v Polsku. Napříč kontinentem soudobých dějin : evropská historiografie po konci studené války. 1. vyd vyd. Praha: Argo, 2013, s. 215-266. ISBN 978-80-257-1053-1.
 • VYKOUKAL, Jiří. Židé ve středovýchodní Evropě. In: KRÁLOVÁ, Kateřina - KUBÁTOVÁ, Hana. Návraty : poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 43-64. ISBN 978-80-246-3271-1.
 • VYKOUKAL, Jiří. Polsko. Energie spojující či rozdělující? Perspektivy rozvoje energetiky zemí Střední a Východní Evropy. 1. vyd vyd. Sokolov: Flavia Viera, 2011, s. 104-119. ISBN 978-80-904954-0-1.
 • VYKOUKAL, Jiří - ŠIMŮNEK, Robert - JANIŠ, Dalibor - PÁNEK, Jaroslav - VALENTA, Jaroslav - NĚMEČEK, Jan - BARON, Roman. Česko-polské vztahy. In: PÁNEK, Jaroslav. Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek II, Č/1. 1. vyd vyd. Praha: Historický ústav, 2011, s. 341-374. ISBN 978-80-7286-193-4.
 • VYKOUKAL, Jiří. Ropa a plyn v Polsku na přelomu tisíciletí: spotřeba a tranzit. In: LITERA, Bohuslav - HIRMAN, Karel - VYKOUKAL, Jiří. Ruské produktovody a střední Evropa. 1. vyd vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 102-214. ISBN 80-86432-47-5.
 • VYKOUKAL, Jiří. Německý historický ústav ve Varšavě. In: PEŠEK, Jiří - FILIPOVÁ, Lucie. Věda a politika: německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 183-222. ISBN 978-80-246-2175-3.
 • VYKOUKAL, Jiří. Polská středovýchodní Evropa. Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. 1. vyd vyd. Praha: Dokořán, 2003, s. 86-117. ISBN 80-86569-34-9.
 • VYKOUKAL, Jiří. Proměny politického systému v Polsku v letech 1948-1989. In: BRUSKI, Jan Jacek. Mezi dvěma transformacemi - Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989. 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001, s. 119-131. ISBN 80-7308-015-X.
 • VYKOUKAL, Jiří. Polský Visegrád. In: VYKOUKAL, Jiří. Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. 1. vyd vyd. Praha: Dokořán, 2003, s. 210-236. ISBN 80-86569-34-9.
 • VYKOUKAL, Jiří. Visegrád mezi minulostí a přítomností. In: VYKOUKAL, Jiří. Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. 1. vyd vyd. Praha: Dokořán, 2003, s. 351-367. ISBN 80-86569-34-9.
 • VYKOUKAL, Jiří. Inteligence a inteligencja v polských dějinách. In: KAISEROVÁ, Kristina - PEŠEK, Jiří. Viribus unitis : nedosti bylo Jana Křena. 1. vyd vyd. Ústí nad Labem: Albis international, 2005, s. 131-143. ISBN 80-86971-03-1.
 • VYKOUKAL, Jiří. Fusion or fission? Concepts of Central Europe and regional integration. In: SAPPER, Manfred. The Europe beyond Europe : outer borders, inner limits. 1st ed vyd. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts, 2007, s. 183-204. ISBN 978-3-8305-1432-9.
 • VYKOUKAL, Jiří. Ropa a plyn v Polsku na přelomu tisíciletí : spotřeba a tranzit. Energie pro Evropu : energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského prostoru s Evropskou unií. 1. vyd vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 119-235. ISBN 80-86861-70-8.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00620

´Obhájené práce (Bc, MA i PhD)
A Tale of Two Europes. How the refugee crisis reopened the dichotomies of "East" vs. "West"
Administrativní regulování migračních procesů v sovětské a postsovětské Moskvě
Budapest versus Brussels: Viktor Orbán’s Politics of Memory against the European Union
Cleavage politics and Europeanisation-induced transformation of the national‎ political space - the case of the Czech Republic
Historická politika za vlády Práva a spravedlnosti v Polsku 2005 až 2007
Jak se (ne)dělá autonomie: činnost Hnutí autonomie Slezska na půdě polského parlamentu
Kachna, nebo králík? „Věda o vědě“ v Polsku a Československu 1962–1989
Koordinace Visegrádské skupiny při projednávání klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2030
Old master, new neighbor : Putin's Russia in the Czech foreign policy discourse
Polish foreign policy towards Ukraine between the Orange Revolution and the Euromaidan: political rhetoric
Producing and Consuming the nation: ethnography of a Czech National Memorial
Státní identita a zahraniční politika Gruzie po roce 1991
Stavební proměna protektorátní Prahy: nacistické záměry a realizované projekty v dopravě a průmyslu
Who needs goodwill? An analysis of EU norm promotion in the Central Asian context

H2020-MSCA-ITN-2017 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks), FATIGUE (Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe)

Historiografie, koncepce střední Evropy, národnostní problematika, Polsko ve střední Evropě, střední Evropa a Rusko, energetický kontext středoevropského vývoje

moderní dějiny, střední Evropa, Polsko