Absolventi

Absolventi

2022/2023

Johana Kłusek - Top hat for everyone: The image of Britain in the newspaper discourses of Czechoslovak exile and its Third Republic afterlife

Střelec Jakub - Homo Sapiens nebo Homo Brutalis? Psychiatrické vědění, násilí a kriminalita v poválečném Československu, západním Německu a Velké Británii (1945–1970)

Kateřina Vnoučková - Okno příležitosti. Přeshraniční výměna v oblasti životního prostředí na jihomoravsko-dolnorakouské hranici v letech 1984-1995

Miroslava Jasenčáková - Proměna přístupu státu ke vzdělávání dětí po roce 1917 v RSFSR

Jindřich Čeladín - Proces konstituování národní litevské historiografie v 19. století


2021/2022

Jiří Pondělíček - Od plánů nepředstavitelného k představám o nemožném: civilní ochrana v USA 1945-1957


2020/2021

Barbora Skálová - Na čí straně stojíš? Radikální levice v poválečném Finsku - fenomén marxismu-leninismu v zemi mimo východní blok

Nikola Karasová - Parastát v Řecku po občanské válce: Realita a Interpretace

Tomáš Malínek - ČSSR ve východní politice SPD (1973 -1989)


2019/2020

Kateřina Šimová - Cesty do Utopie. K obrazu sovětského Ruska v prostředí československé kulturní levice v meziválečném období

Mikuláš Zvánovec - Národnostní školský boj v Čechách. Česká a německá národně-obranná práce ve školství na pozadí demokratizačních procesů v Předlitavsku (1880-1918).


2015/2016

Daniel Putík - Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen- Belsenu, 1944/1945

Petra Baštová - Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. letech 20. století

Tomáš Renner - Příčiny studentského protestního hnutí ve Spolkové republice Německo v 60. letech 20. století


2014/2015

Michaela Šmidrkalová - Kachna, nebo králík? „Věda o vědě“ v Polsku a Československu 1962–1989


2013/2014

David Emler - Politika, historie, paměť: politické využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. století

Nina Maria Lohmann - "Německá" Praha 1939-1945

Václav Šmidrkal - „Něžné zbraně“: Múzické instituce socialistické armády v Československu, NDR a Polsku


2010/2011

Jan Bečka - Země svobodných: Thajsko v zahraniční politice Spojených států amerických v letech 1945-1975

Tomáš Nigrin - Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961-1966). Město za berlínskou zdí


2009/2010

Martin Valenta - Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé Straně zelených: diskursivní analýza