SEZNAM INTERNÍCH ŠKOLITELŮ

SEZNAM INTERNÍCH ŠKOLITELŮ

doc. Maria Alina Asavei, D.Phil.

E-mail: maria.asavei@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Umění a politika, kulturní a paměťové studie, kritická politická teorie, (post) komunismus, náboženská revitalizační hnutí, (post) holocaust, romské komunity na Balkáně a ve střední Evropě


doc. Adrian Brisku, Ph.D.

E-mail:  adrian.brisku@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Intelektuální a srovnávací dějiny, politická (národní) ekonomika, etnopolitické konflikty, moderní albánština, gruzínské dějiny, osmanské dějiny devatenáctého století, ruské dějiny, středoasijská společnost, československé dějiny počátku 20. století


doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

E-mail: slavomir.horak@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Střední Asie (zaměření na Turkmenistán), Afghánistán, Írán vnitřní politika středoasijských států, budování státu a národa, neformální struktury, ideologie, moderní dějiny Střední Asie


PhDr. Jan Hornát, Ph.D.

E-mail: jan.hornat@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Transatlantické vztahy, Americká zahraniční a domácí politika, teritoriální spory, demokratizace a podpora demokracie, současná zahraniční politika USA vůči indo-pacifickému regionu, historický vztah ",Západ a Třetí svět", - kolonialismus a imperialismus, konstruktivismus, poststrukturalismus


prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.

E-mail: katerina.kralova@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Moderní dějiny Evropy s regionálním zaměřením na Řecko, střední, východní a jihovýchodní Evropu, studie druhé světové války a (post)holocaustu, rekonstrukce po konfliktu, usmíření a paměť, uprchlíci a historická migrace


prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

E-mail: michal.kubat@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Srovnávací politika (politické režimy a stranická politika), politické systémy střední a východní Evropy a život a dílo Giovanniho Sartoriho


doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

E-mail: tomas.nigrin@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Dějiny Německa po druhé světové válce, berlínská krize, Willy Brandt, vývoj Německa po roce 1990, současná politika Německa a Rakouska, historie železnic v Německu a Československu


doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.

E-mail: francis.raska@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Americká zahraniční politika, moderní historie USA


prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

E-mail: rovna@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Britská politika, moderní dějiny Velké Británie


prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

E-mail: ivo.slosarcik@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Evropská integrace, instituce EU, právní stát v EU, Brexit, politika Irské republiky, srovnávací ústavní právo


doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

E-mail: jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Historiografie, koncepty střední Evropy, národnostní problémy, Polsko ve středoevropském kontextu, střední Evropa a Rusko, vývoj střední Evropy ve vztahu k energetické problematice


prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

E-mail: weiss@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, malé státy, evropeizace, sekuritizace, česká zahraniční a bezpečnostní politika


PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

E-mail: ondrej.zila@fsv.cuni.cz

Oblast výzkumu: Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie, Etno-demografické proměny, nucené migrace, konflikty, poválečná rekonstrukce a postsocialistická transformace zemí bývalé Jugoslávie, především Bosny a Hercegoviny