prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: michal.kubat@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 270

Místnost: č. C317, Jinonice, budova C

ResearcherID: J-5116-2017

Scopus Author ID: 24280349800

ORCID ID: 0000-0002-2500-0176

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00456

demokratické a nedemokratické režimy, strany a stranické systémy, politické systémy střední Evropy

2022– projekt NPO (Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik) SYRI (LX22NPO5101), 2021– M.O.R.D.O.R. Mapping and organizing research on dictatorship. Open access repository; Erasmus+ Cooperation Partnership for higher education (2021–1–PL01–KA220–HED–000023034), 2020– De-democratization at the time of COVID-19, Flagship 2, mini-grant in the framework of the 4EU+ Alliance, 2020–2023 projekt Grantové agentury České republiky (GA ČR) Ústavní zvyklosti ve střední Evropě (č. grantu 20–05069S) 2018– HORIZON 2020–2022 DEMOS, č. 822590, Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe, hlavní řešitel: Hungarian Academy of Sciences 2017–2021 HORIZON 2020 FATIGUE, č. 765224, Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism, hlavní řešitel: University College of London 2015–2017 GA ČR, Does Direct Election Matter? Analysing the Effect of Direct Election of President on the Working of the Political Regime in the Czech Republic (15 – 01907S), spoluřešitel 2012–2016 Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17), koordinátor programu, 2014 Univerzita Karlova, Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), Populismus v čase krize (260114/2014), hlavní řešitel

Geografická oblast: Střední Evropa Zaměření: komparativní politologie, demokratické a nedemokratické režimy, politické systémy střední Evropy

Geografická oblast: Střední Evropa Zaměření: komparativní politologie, demokratické a nedemokratické režimy, politické systémy střední Evropy