Studenti doktorského studia a témata jejich disertačních prací

Studenti doktorského studia a témata jejich disertačních prací

Baginová Petra Mina

Téma disertační práce: Protestní hnutí jako forma politické účasti ve střední a východní Evropě


Gurgenidze David

Téma disertační práce: Vnímání postsovětské gruzínské politické historie skrze vizuální kultury


Havelka Vít

Téma disertační práce: Český hlas v EU - které faktory přispívají k neúspěšnému prosazování českých politik?


Hofmeisterová Karin

Téma disertační práce: Proměny v diskurzu Srbské pravoslavné církve po roce 2010: Přetrvávání tradicionalistických konceptů jako hlavního proudu myšlení v Srbské pravoslavné církvi, nebo cesta k reformám


Chaloupková Barbora

Téma disertační práce: Alterglobalizace na březích Atlantiku: diskurzivní analýza alterglobalizačních hnutí v USA a Německu


Jakúbek Martin

Téma disertační práce: Jazyk, jazyková politika a identita: Existuje moldavština?


Jędruchów Tomasz Dawid

Téma disertační práce: Zpolitičtění médií v Polsku – proces přímé a nepřímé závislosti médií na politice


Kadlecová Lucie

Téma disertační práce: Státní suverenita v kybernetickém prostoru: Moderní chápání klasického konceptu


Kleňha Jan

Téma disertační práce: Predikční trhy jako řešení krize racionality v americké demokracii


Kosová Klára

Téma disertační práce: Legitimita správy v oligarchizovaných podmínkách: případ Bulharska


Krulichová Zuzana

Téma disertační práce: Dopad iniciativy Pás a stezka na vztah Čína - střední a východní Evropa - EU


Lavengood Zachary Colin

Téma disertační práce: Arktická partnerství: Geopolitika formujících se mocenských bloků na dalekém severu


Lukešová Anna

Téma disertační práce: Model občanské integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky


Mehmeti Arban

Téma disertační práce: Kulturní diplomacie mezi Kosovem a Srbskem


Mejstřík Martin

Téma disertační práce: Giovanni Sartori, politické vědy a politický systém v Itálii: teorie versus praxe


Sadecki Andrzej

Téma disertační práce: Stoleté výročí "Trianonu" - způsoby připomínání a politika paměti vlády Viktora Orbána v Maďarsku


Smith Rose

Téma disertační práce: Role muzeí ve formování paměti komunismu a jejich vliv na národní identity post-komunistických společností


Šafařík Petr

Téma disertační práce: Dílo Ernsta Jungera a jeho recepce v Německu po roce 1990


Ullrichová Eliška

Téma disertační práce: Vědecká diplomacie: Odpadové hospodářství ve členských státech Evropské unie


Yazliyeva Oguljamal

Téma disertační práce: Autoritářský režim a média v Turkmenistánu


Zheltova Ekaterina

Téma disertační práce: Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí