doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií
  • Garanti studijních programů
  • Vědecká rada

E-mail: jiri.vykoukal@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 309

Osobní webová stránka

Vedené práce

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00620

´Obhájené práce (Bc, MA i PhD) A Tale of Two Europes. How the refugee crisis reopened the dichotomies of "East" vs. "West" Administrativní regulování migračních procesů v sovětské a postsovětské Moskvě Budapest versus Brussels: Viktor Orbán’s Politics of Memory against the European Union Cleavage politics and Europeanisation-induced transformation of the national‎ political space - the case of the Czech Republic Historická politika za vlády Práva a spravedlnosti v Polsku 2005 až 2007 Jak se (ne)dělá autonomie: činnost Hnutí autonomie Slezska na půdě polského parlamentu Kachna, nebo králík? „Věda o vědě“ v Polsku a Československu 1962–1989 Koordinace Visegrádské skupiny při projednávání klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2030 Old master, new neighbor : Putin's Russia in the Czech foreign policy discourse Polish foreign policy towards Ukraine between the Orange Revolution and the Euromaidan: political rhetoric Producing and Consuming the nation: ethnography of a Czech National Memorial Státní identita a zahraniční politika Gruzie po roce 1991 Stavební proměna protektorátní Prahy: nacistické záměry a realizované projekty v dopravě a průmyslu Who needs goodwill? An analysis of EU norm promotion in the Central Asian context

H2020-MSCA-ITN-2017 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks), FATIGUE (Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe)

moderní dějiny, střední Evropa, Polsko

Historiografie, koncepce střední Evropy, národnostní problematika, Polsko ve střední Evropě, střední Evropa a Rusko, energetický kontext středoevropského vývoje