prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií
  • Garanti studijních programů

E-mail: michal.kubat@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 539

Místnost: č. 229, Pekařská 10

ResearchID: J-5116-2017

Scopus Author ID: 24280349800

ORCID ID: 0000-0002-2500-0176

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00456

2020– projekt Grantové agentury České republiky (GA ČR) Ústavní zvyklosti ve střední Evropě (č. grantu 20–05069S) 2018– HORIZON 2020 DEMOS, č. 822590, Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe, hlavní řešitel: Hungarian Academy of Sciences 2017– HORIZON 2020 FATIGUE, č. 765224, Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism, hlavní řešitel: University College of London 2015–2017 GA ČR, Does Direct Election Matter? Analysing the Effect of Direct Election of President on the Working of the Political Regime in the Czech Republic (15 – 01907S), spoluřešitel 2012–2016 Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (P17), koordinátor programu, 2014 Univerzita Karlova, Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), Populismus v čase krize (260114/2014), hlavní řešitel

Geografická oblast: Střední Evropa Zaměření: komparativní politologie, demokratické a nedemokratické režimy, politické systémy střední Evropy