prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.

prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.

Působiště:

 • Vědecká rada
 • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: kralova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 269

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C320, Jinonice, budova C

ResearchID: L-1066-2017

Scopus Author ID: 57189373493

ORCID ID: 0000-0001-9475-7933

Kateřina Králová je docentkou soudobých dějin a vedoucí Výzkumného centra paměťových studií. Jako historička se ve své práci zaměřuje na vyrovnání se s nacistickou minulostí, holocaust, řeckou občanskou válku, poválečnou obnovu a migraci související s konflikty. Kateřina, úspěšná absolventka Phillipsovy univerzity v Marburgu získala významná mezinárodní stipendia, včetně stipendia Alexandra von Humboldta, Vídeňského Wiesenthalova institutu, stipendia USHMM a Fulbrightova stipendia na univerzitě Yale, a podstatnou část svého výzkumu tak realizovala v zahraničí. Kromě toho obdržela v roce 2017 cenu vědecké společnosti pro vědce do 40 let za své výzkumné úspěchy. Je mimo jiné jednou ze zakladatelek Herzlova centra pro izraelská studia na naší univerzitě, výzkumného klastru Aliance 4EU+ "Pluralita paměti v Evropě v globální perspektivě", projektu CENTRAL "Institucionalizace paměti v postkonfliktních společnostech" a vedoucí členkou COST-Action Slow Memory. V roce 2022 podpořila Claims Conference její žádost o partnerství v oblasti výuky o holocaustu, které bylo uděleno UK. Kateřina je autorkou knihy Das Vermächtnis der Besatzung: (Böhlau, 2016; BpB 2017), mnoha článků a sborníků v češtině, angličtině, němčině a řečtině a je aktivní členkou několika redakčních rad. 

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • KRÁLOVÁ, Kateřina. Memory Landscapes in Ruins: The Example of the Hirsch Quarter in Thessaloniki. In: VOSS, Christian - FERNHADBEGOVIĆ, Sabina - KRÁLOVÁ, Kateřina. Memory Cultures since 1945: German-Southeast European Entangled History 1 vyd. Berlin: Peter Lang, 2023, s. 35-49. ISBN 978-3-631-89986-1.
 • OTÁHALOVÁ, Kateřina. Osudy německých válečných zločinců : příklad Řecka. In: KONČELÍK, Jakub. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média. Teritoriální studia 1. vyd vyd. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 285-297. ISBN 80-86732-35-5.
 • VOSS, Christian - FERHADBEGOVIĆ, Sabina - KRÁLOVÁ, Kateřina. Introduction. In: VOSS, Christian - FERNHADBEGOVIĆ, Sabina - KRÁLOVÁ, Kateřina. Memory Cultures since 1945: German-Southeast European Entangled History 1 vyd. Berlin: Peter Lang, 2023, s. 7-13. ISBN 978-3-631-89986-1.

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00276

 • Řečtí uprchlíci ve východní Evropě
 • Přeživší holokaust - mikrohistorie
 • Druhá světová válka a záchranné akce
 • Humanitarismus,  a Evropa po válce
 • Připomínání holokaustu ve veřejném prostoru 
 • Paměťové války

Alexander von Humboldt senior research fellow, HU Berlin (2021/2022) * Vienna Wiesenthal Institute research fellow (2020-2021) * Mentor of a CEFRES post-doctoral fellow (2020-present) * 4EU+ European University Alliance – program committee member (2019-present) * Senior research fellow at the Centre for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice, CUNI (UNCE/HUM/009) * Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 765224 (FATIGUE) (2018-2021) Project title: Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism * PRIMUS Research Programme (PI: 2017-2021) [PRIMUS/HUM/12] Project title: Beyond Hegemonic Narratives and Myths. Troubled Pasts in the History and Memory of East-Central & South-East Europe (BOHEMs) * "100 years of Sephardic life in Los Angeles," UCLA Alan D. Leve Center for Jewish Studies project (contributor) (2020) * e-COST Action: European Cooperation in Science and Technology (MC: 2016-2020) [CA15101 CZ] Project title: Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT) * CENTRAL-Project of DAAD “Strategic Partnership”, HU Berlin (CI: 2015-2017, 2018-2019) * Czech Science Foundation (GAČR) (PI: 2016-2018) [16-16009S] Project title: “We had to live, we had to survive somehow...” Jews in Greece, 1944–2012 * CENTRAL-Project of DAAD “Strategic Partnership”, HU Berlin (CI: 2015-2017, 2018-2020) * Sosland Family Fellow, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, Washington D.C. (6/2015-1/2016) * Research Program THALIS: Operational Program "Education and Life Long Learning", Greece (CI: 2012-2013) * J. William Fulbright Commission, USA Fulbright-Masaryk Research Scholarship - Yale University (9/2008-5/2009)

Soudobé evropské dějiny, holocaust a paměťová studia, postkonfliktní společnost, historická migrace

Regionální zaměření: střední, východní a jihovýchodní Evropa, Řecko

 • Soudobé evropské dějiny
 • Holocaust a paměťová studia
 • Postkonfliktní společnost
 • Historická migrace
 • Moderní dějiny Řecka