DEMOS

DEMOS

Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe

DEMOS je výzkumný a inovační projekt zabývající se populismem a jeho dopady na demokracii. Projekt je financován z rámcového programu EU Horizon 2020 Framework Programme, realizuje jej 15 partnerských institucí v Evropě a zahrnuje 10 vědních oborů. DEMOS zkoumá fenomén populismu optikou demokratické účinnosti. Myšlenka kombinuje postojové rysy (politickou účinnost), politické dovednosti, znalosti a struktury demokratických příležitostí. Novinka, demokratická účinnost, je chápána jako podmínka politické angažovanosti potřebná k řešení výzev populismu.

HORIZON 2020

Výzkumný tým

Donor

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 - European Union’s Horizon 2020.

Horizon 2020

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období prosinec 2018 - duben 2022.