Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti

Sovětská společnost a pražské jaro

Reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti

Projekt se věnuje  reflexi pražského jara a sovětské intervence do Československa  roku 1968 v západních sovětských republikách (Ukrajina, Estonsko, Lotyšsko, Litva) a svazovém centru. Zkoumá reakci neruských národů a místních Rusů na základě archivních dokumentů a memoárové literatury. 

Výzkumný tým

Výzkumný tým je složen z pracovníků IMS  a jednoho zahraničního spolupracovníka s přihlédnutím k teritoriální specializaci.

Donor

 Projekt je financován Grantovou agenturou České republiky.

gačr

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období leden 2020 - prosinec 2022.