doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Působiště:

 • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: lubos.svec@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 539

Místnost: č. 229, Pekařská 10

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • ŠVEC, Luboš. Doslov. V plesových střevíčkách sibiřským sněhem. 1 vyd. Praha: Lubor Kasal, 2005, s. 285-292. ISBN 80-903465-5-3.
 • ŠVEC, Luboš. Zastoupení venkova a diferenciace litevského agrárního hnutí po vzniku samostatného státu. In: HARNA, Josef - RAŠTICOVÁ, Blanka. Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. 1 vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, s. 83-89. ISBN 978-80-86185-90-3.
 • ŠVEC, Luboš. Pobaltské státy v polovině 90. let. Vzájemné vztahy postsovětských republik. Praha: 1997, s. 105-130.
 • ŠVEC, Luboš. Tertius gaudens? Litevci mezi germanizací, polonizací a rusifikací. The Nations, Identities and Historical Consciousness. Praha: 1997,
 • ŠVEC, Luboš. Česko-lotyšské kontakty během první světové války a navázání diplomatických vztahů. In: ŠTOLL, Pavel. Zkušenosti a vztahy: lotyšská a česká společnost ve 20. století. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. 19-39. ISBN 978-80-7308-475-2.
 • ŠVEC, Luboš. Litva. In: VYKOUKAL, Jiří. Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce. 1 vyd. Praha: Dokořán, 2003, s. 340-343. ISBN 80-86569-34-9.
 • ŠVEC, Luboš. Česko-finské vztahy během 20. století. Dějiny Finska. 1 vyd. Praha: Lidové noviny, 2001, s. 325-338. ISBN 80-7106-406-8.
 • ŠVEC, Luboš. Estonsko. In: KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1 vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 120-136. ISBN 80-86432-90-4.
 • ŠVEC, Luboš. Česko-litevské vztahy. In: PÁNEK, Jaroslav. Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek II, Č/1. 1 vyd. Praha: Historický ústav, 2011, s. 259-263. ISBN 978-80-7286-193-4.
 • ŠVEC, Luboš. Česko-finské vztahy. In: PÁNEK, Jaroslav. Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek II, Č/1. 1 vyd. Praha: Historický ústav, 2011, s. 174-178. ISBN 978-80-7286-193-4.
 • ŠVEC, Luboš. Baltistika. In: PÁNEK, Jaroslav. Akademická encyklopedie českých dějin. A-C. 1 vyd. Praha: Historický ústav, 2009, s. 135-136. ISBN 978-80-7286-147-7.
 • ŠVEC, Luboš. Česko-lotyšské vztahy. In: PÁNEK, Jaroslav. Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek II, Č/1. 1 vyd. Praha: Historický ústav, 2011, s. 263-265. ISBN 978-80-7286-193-4.
 • ŠVEC, Luboš. Česko-estonské vztahy. In: PÁNEK, Jaroslav. Akademická encyklopedie českých dějin. Svazek II, Č/1. 1 vyd. Praha: Historický ústav, 2011, s. 169-171. ISBN 978-80-7286-193-4.
 • ŠVEC, Luboš. Spillover of Revolution: the Baltic Republics and Czechoslovakia 1988-1989. In: PIIRIMÄE, Kaarel - MERTELSMANN, Olaf. The Baltic States and the end of the Cold War. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2018, s. 175-188. ISBN 978-3-631-74495-6.
 • ŠVEC, Luboš. Vztah sovětského centra a (semi)periferie: závislost a autonomie pobaltských republik v sovětské federaci. In: TUMIS, Stanislav - NYKL, Hanuš. Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 174-189. ISBN 978-80-7308-582-7.
 • ŠVEC, Luboš. Lotyšsko. In: KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1 vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 199-216. ISBN 80-86432-92-0.
 • ŠVEC, Luboš. Pobaltské státy a Mnichov. České země a Československo v Evropě 19. a 20. století. Praha: 1997, s. 339-356.
 • ŠVEC, Luboš. Balticko-severský prostor. Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce. 1 vyd. Praha: Dokořán, 2003, s. 269-298. ISBN 80-86569-34-9.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2018&sem=2&fak=11230&ustav_mode=text&ustav=23-KRVS&ucitel=00749

Československo a pobaltské státy v meziválečném období, GA AV ČR, (řešitel), 1996-98 National Movements in Central and Eastern Europe - Research Support Scheme OSI HESP(spoluřešitel, ved. projektu M. Hroch), 1996-1997 Kulturní vztahy s balkánskými a pobaltskými zeměmi - GA ČR (spoluřešitel, ved. projektu L. Řeháček, dr. Gladkovová),1996-1998 Visegrád: perspektivy a limity středoevropské spolupráce – MZV 2000-2001, spoluřešitel, ved. projektu dr. J. Vykoukal Dějiny a současnost: lotyšská historiografie a transformace společnosti – interní grant UK, 2001-2003 Plány spolupráce a demokratizace ve střední Evropě: Středoevropská unie, GA AV ČR,(řešitel)2004-2006. GA 409/09/1440 Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991, GA ČR (řešitel), 2009-2011 Účast v týmu IMS: ve výzkum. záměru FSV UK, Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika, 2007-2011. Účast v týmu IMS: Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově PRVOUK, P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, FSV UK v Praze. 2012-16.

Geografická oblast: Pobaltské země, středovýchodní Evropa, Rusko. Zaměření: Moderní dějiny Estonska, Litvy, Lotyšska, Finska, bilaterální politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti s Estonskem, Litvou, Lotyšskem, nation-building, state-building ve středovýchodní Evropě, spolupráce a konflikty středoevropského exilu za první světové války, středoevropský regionalismus, autoritarismus ve středovýchodní Evropě, perestrojka. Diktatury: Autoritativní a totalitní režimy středo- a jihovýchodní Evropy.