doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií
  • Institut mezinárodních studií

E-mail: lubos.svec@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 307

Místnost: č. 3076, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2018&sem=2&fak=11230&ustav_mode=text&ustav=23-KRVS&ucitel=00749

Československo a pobaltské státy v meziválečném období, GA AV ČR, (řešitel), 1996-98 National Movements in Central and Eastern Europe - Research Support Scheme OSI HESP(spoluřešitel, ved. projektu M. Hroch), 1996-1997 Kulturní vztahy s balkánskými a pobaltskými zeměmi - GA ČR (spoluřešitel, ved. projektu L. Řeháček, dr. Gladkovová),1996-1998 Visegrád: perspektivy a limity středoevropské spolupráce – MZV 2000-2001, spoluřešitel, ved. projektu dr. J. Vykoukal Dějiny a současnost: lotyšská historiografie a transformace společnosti – interní grant UK, 2001-2003 Plány spolupráce a demokratizace ve střední Evropě: Středoevropská unie, GA AV ČR,(řešitel)2004-2006. GA 409/09/1440 Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991, GA ČR (řešitel), 2009-2011 Účast v týmu IMS: ve výzkum. záměru FSV UK, Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika, 2007-2011. Účast v týmu IMS: Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově PRVOUK, P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, FSV UK v Praze. 2012-16.

Geografická oblast: Pobaltské země, středovýchodní Evropa, Rusko. Zaměření: Moderní dějiny Estonska, Litvy, Lotyšska, Finska, bilaterální politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti s Estonskem, Litvou, Lotyšskem, nation-building, state-building ve středovýchodní Evropě, spolupráce a konflikty středoevropského exilu za první světové války, středoevropský regionalismus, autoritarismus ve středovýchodní Evropě, perestrojka. Diktatury: Autoritativní a totalitní režimy středo- a jihovýchodní Evropy.