Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Hlavním cílem projektu je identifikace možností zapojení českých podniků do stávajících a plánovaných infrastrukturních projektů v Eurasii a zároveň nových možností proniknutí a rozvoje podnikatelských aktivit v zemích Střední Asie s ohledem na infrastrukturní programy a projekty.

Oficiální webové stránky projektu:

https://tacr-profil-test.appspot.com/verejna-zakazka/P20V00000025

Výzkumný tým

Hlavní řešitel projektu: Metropolitní univerzita Praha

Výzkumný tým za IMS má na starosti zpracování části kapitol (regionální profil Turkmenistán a Tádžikistán, ruský přístup ke Střední Asii, železniční doprava ve Střední Asii, geopolitika Střední Asie a možnosti pro české podnikatele) a koordinaci a management projektu.

Donor

Projekt je financován agenturou TAČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Korporátní identita - Technologická agentura ČR Loga Ministerstva průmyslu a obchodu | MPO