doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: slavomir.horak@post.cz , slavomir.horak@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 602 495 454 , +420 267 224 262

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C319, Jinonice, budova C

ResearchID: O-2066-2017

Scopus Author ID: 36547988100

ORCID ID: 0000-0002-6721-2505

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=28970

Moderní dějiny Střední Asie a Kavkazu
Energetika na eurasijském prostoru (s přihlédnutím ke Střední Asii a Kavkazu)
Politické systémy a politické režimy na postsovětském prostoru (zejm. Střední Asie a Kavkaz)
Konflikty v Eurasii a přilehlých územích (vč. Afghánistánu)
Budování státu a národní identity ve Střední Eurasii (včetně ideologie)
Mezinárodní vztahy v širší Střední Asii a na Kavkazu
De-facto státy postsovětského prostoru
Národnostní menšiny na postsovětském prostoru
Společnost a kultura ve Střední Asii a na Kavkazu

Eurasian Insights: Strengthening Central Asian Studies in Europe (Erasmus Plus, 2018-2021) HTTP://www.eiscas.eu
Central Asian Law (H2020, 2020-2024

Where have all the Natsmen gone? Etnické menšiny na postsovětskm prostoru. GAČR, 2022-2024 (řešitel, cca 15% podíl).

Multilevel Orders of Corruption in Central Asia (MOCCA), H2021, 2023-2026 (řešitel, vedoucí týmu za UK)

Mapping and Organizing Research on Dictatorships - Open Access Repository. Erasmus+, 2022-2024 (řešitel, vedoucí týmu za UK).

Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (Central Asian Law). Horizon 2020, 2020-2024 (participant, CUNI team leader).

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu. TAČR, 2021-2023 (spoluřešitel).

Geografická oblast: Střední Asie, jižní Kavkaz, postsovětský prostor
Zaměření: vnitřní sociální a politický vývoj ve Střední Asii, především v Turkmenistánu, budování státu, národa a kolektivní paměti ve Střední Asii, neformální struktury států Střední Asie

Témata: Vnitřní politika Turkmenistánu, Budování státu a národní identity ve Střední Eurasii, neformální struktury autoritářských režimů, dopravní a logistické systémy ve Střední Eurasii, národnostní menšiny (Kavkaz, Střední Asie), horské regiony v Gruzii (Thušsko).

Regiony: Střední Asie (zejm. Turkmenistán), Gruzie