Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině

Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině

Projekt „Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině“ se věnuje situovaným, různorodým a křehkým „vztahům“ v období po skončení války v letech 1992–1995 v Bosně a Hercegovině (dále BaH), jež ovlivnila nejen poválečná rekonstrukce, ale i postsocialistiká tranformace a (neo)liberalizace. Předmětem výzkumu je otázka, jakým způsobem tyto souvztažnosti utvářely a přetvářely životy obyvatel BaH v souvislosti s prostorovou přináležitostí, péčí a statistickou imaginací v období od podpisu Daytonské dohody v roce 1995. Za přispění historického výzkumu, sociální antropologie a politologie bude realizován multidisciplinární výzkum v BaH a České republice, který 1) nabídne k třem stanoveným oblastem studia vlastní teoretický a konceptuální pohled a 2) přispěje k probíhající odborné debatě o historických, politických a sociokulturních procesech odehrávajících se v daytonské BaH.

Výzkumný tým

Donor

 Projekt je financován Grantovou agenturou České republiky.

gačr

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období leden 2019 –  prosinec 2021.