Mgr. Petr Čermák

Mgr. Petr Čermák

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: petr.cermak@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 295

Místnost: č. 3081, Jinonice, budova A

2019-2021 GAČR - „Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině“.

Západní Balkán, postkonflitkní procesy, mezi-etnické vztahy, etnopolitika