COVID opatření na IMS

COVID opatření na IMS

Momentálně platí III. (červený) stupeň semaforu! 

Více informací o IMS semaforu naleznete zde.

(aktualizováno 23. 11. 2020)


Na této stránce se dozvíte vše ohledně aktuálních opatření zavedených na půdě IMS v návaznosti na vyhlášky Univerzity Karlovy a platná opatření ministerstva zdravotnictví. Žádáme vás, abyste primárně následovali pravidla IMS, která jsou v souladu s fakultními a univerzitními pravidly.

AKTUALITY

23.11.2020 - od 23. listopadu 2020

 • Nově se na vwřejnosti může setkat až 6 osob
 • Zákaz nočního vycházení od 23:00 do 5:00
  • výjimkou je cesta do zaměstnání, výkon zaměstnání
 • Zákaz denního vycházení od 5:00 do 23:00
  • výjimkou je cesta do zaměstnání, výkon zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a za nákupem životních potřeb
  • výjimkou je pobyt v přírodě či ve vlastních rekreačních zařízeních
  • výjimkou je vycestování z ČR
 • Je doporučen home-office ve všech institucích, kde je to možné
 • Po - So - maximální otevíracá doba obchodů je do 23:00
 • V neděli jsou všechny obchody zavřené

18.11.2020 - počínaje dnešním dnem musí být obchody a provozovny služeb uzavřeny v pondělí až sobotu mezi 21:00 a 4:59, v neděli a ve svátek (státní i nestátní) pak musí být uzavřeny po celý den. Stále však platí omezený počet osob, který se v obchodu může pohybovat. Proto mohou vznikat fronty.


7.11.2020 - Vláda ČR zveřejnila nový web, kde najdete přehledně veškeré informace ohledně platných opatření, Web má i anglickou mutaci - https://covid.gov.cz/.


 

24.10.2020 - 1. Lékařská fakulta UK nabízí zvýhodněné testování pro samoplátce (studenty, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky). Bližší informace naleznete na této stránce v sekci Epidemiologický manuál.


6.10.2020 - seznam testovacích míst v Praze - zde


5.10.2020 - prosím věnujte pozornost novým opatřením vlády ČR - 

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/


Starší Aktuality jsou k dohledání zde.

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění:

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním čísle: +420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kdy Krizový štáb kontaktovat?

 • Nákaza: V případě pozitivního nálezu na COVID-19 student, zaměstnanec či externista kromě standardního postupu daného hygienickými opatřeními neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a bude plně nápomocen při trasování jeho rizikových kontaktů na IMS.
 • Karanténa: V případě nařízené karantény student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu.
 • Rizikový kontakt: student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a nechá si provést test na COVID v případě tzv. rizikového kontaktu. Za ten se považují následující situace:
  • Výskyt COVIDu ve společné domácnosti
  • Přímý fyzický kontakt s COVID pozitivní osobou (např. podání ruky)
  • Kontakt ve vzdálenosti do 2 metrů po dobu delší než 15 min s COVID pozitivní osobou
 • Respirační onemocnění: V případě projevů infekčního onemocnění zejména s respiračními příznaky (dušnost/pocit ztíženého dýchání, horečka, suchý kašel) student, zaměstnanec či externista kontaktuje svého praktického lékaře a zároveň neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu. Důrazně se doporučuje s infekčními respiračními příznaky nechodit na výuku či na pracoviště!

Ve všech výše popsaných případech student zároveň informuje vyučující předmětů, které navštěvuje, a domluví se s nimi na individuálním postupu při plnění studijních povinností. Zaměstnanec či externista po dohodě ředitelem IMS a garantem programu přizpůsobí svoji výuku konkrétním okolnostem.

Kompletní epidemiologický manuál IMS naleznete zde.


Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

1. lékařská fakulta UK ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí provádí testování studentů a zaměstnaců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru.

Ceník vyšetření:
Studenti a zaměstnanci 1. LF UK                                                         600
Studenti, zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci                        1 000
Ostatní samoplátci                                                                             1 700

Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.   

IMS Semafor

Vývoj pandemie COVIDu-19 vyžaduje přijetí ochranných opatření na IMS, jejichž cílem je ochrana zdraví zaměstnanců a studentů a minimalizace dopadů COVIDu na chod institutu. Z toho důvodu Krizový štáb COVID připravil IMS semafor, podle kterého se s platností od 9. září 2020 řídí chod na IMS. Vyhlášení jednotlivých stupňů se bude řídit na základě každodenního monitoringu situace a obecných nařízení daných vládou ČR a KHS Praha.

IMS Semafor je rozdělen celkem do tří stupňů reagujících na míru šíření COVIDu-19 v Praze. V rámci jednotlivých stupňů jsou definovány příslušné scénáře výuky, administrativního provozu a hygienických opatření. Krizový štáb bude jednotlivá opatření modifikovat podle vývoje situace.
Kompletní informace o jednotlivých stupních naleznete zde.

Momentálně platí III. (červený) stupeň semaforu:

 • Výuka probíhá výlučně on-line.
 • SZZK probíhají výlučně on-line.
 • Povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy ve společných prostorách, včetně učeben.
 • Nošení roušek ve všech společných prostorech IMS a FSV.
 • Veřejné akce (debaty, konference) jsou zakázány.
 • Studenti nemají přístup do kancelářských prostor v Pekařské 10. Další ochranná opatření v P10 jsou specifikována ve speciálních pokynech.
 • Konzultace probíhají pouze on-line.
 • Pro odevzdání a podpis studentských dokumentů slouží schránka na vrátnici v přízemí budovy Pekařská 10.
 • THP pracovníci mají střídavý režim.
 • Zahraniční soukromé a pracovní cesty se řídí pravidly MZV, před návratem na pracoviště se musí zaměstnanec prokázat negativním testem (netýká se zelených zemí na semaforu MZV).

Vyhlášky a sdělení ředitele

Informace státní správy ke COVID-19

Aktuální nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy naleznete zde (18.9.2020).


Všechna aktuální opatření naleznete přehledně zde: https://covid.gov.cz/.


Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR, jejichž přehled naleznete zde.


Aktuální informace týkající se epidemiologické situace a vládních opatření naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví

Aktuální informace týkající se epidemiologické situace v zahraničí a týkající se podmínek vstupu do zahraničí naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí.


FSV UK vydalo 14.9. 2020 souhrnná opatření platná na půdě fakulty. Tato pravidla jsou plně v souladu s pravidly IMS, která jsou pro zaměstnance a studenty IMS primárním zdrojem informací a pokynů.

FAQ

Často kladené otázky a odpovědi naleznete zde.