COVID opatření na IMS

COVID opatření na IMS

Momentálně platí III. (červený) stupeň semaforu! 

+ mimořádná opatření

 • V prostorách P10 vyvstává povinnost nosit respirátory typu FFP2, včetně kanceláří, kde je přítomen více než jeden člověk. 
 • Při příchodu do P10 je nutné u vchodu do prostor IMS provést registraci.
 • Od 17. března je do P10 povolen vstup pouze s negativním testem starým nejvýše 7 dní.

ODKAZ NA REGISTRAČNÍ SYSTÉM TESTOVÁNÍ V P16 naleznete na stránkách RUK zde.

Více informací o IMS semaforu naleznete zde.

(aktualizováno 1.5.2021)


Na této stránce se dozvíte vše ohledně aktuálních opatření zavedených na půdě IMS v návaznosti na vyhlášky Univerzity Karlovy a platná opatření ministerstva zdravotnictví. Žádáme vás, abyste primárně následovali pravidla IMS, která jsou v souladu s fakultními a univerzitními pravidly.

AKTUALITY

2.5.2021 - od pondělí 3.5.2021 se mohou akademičtí pracovníci IMS registrovat k očkování proti COVID-19. Veškeré detaily k postupu při registraci obdrželi tito zaměstnanci v emailu od tajemníka FSV.


1.5.2021 - od pondělí 3.5.2021 dochází ke změně následujících opatření

- Návrat dětí do škol v Praze - 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech.
- Návrat dětí do školek v Praze.
- Obnovení organizovaného amatérského sportu dětí a mládeže ve skupinách max. 20 osob bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování.
- Znovuotevření kadeřnictví a služeb péče o tělo v režimu 1 poskytující : 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
- Znovuotevření provozoven péče o zvířata.
- Obnovení venkovních trhů (veškerý sortiment) s přísným hyg. epid. režimem.
- Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek pouze s přísným hyg. epid. režimem.

 

Od pondělí 10.5.2021 následně dochází ke změně těchto opatření

- Maloobchod dosud uzavřený (24% prodejen) s přísným hyg. epid. režimem.
- Návrat dětí do škol na území celé republiky - 2. stupeň v rotačním systému.

 

NA PROVOZU IMS SE NIC NEMĚNÍ!


12.4.2021 - od pondělí 12.4.2021 dochází ke změně následujících opatření

- Děti na 1. stupni ZŠ a v posledních ročnících MŠ se vrací do škol v rotačním režimu 
- Pohyb mezi okresy je opět povolen bez omezení
- Venku i vevnitř se mohou setkat maximálně 2 osoby
- Je povoleno pití alkoholu na veřejnosti
- Stále platí povinnost nosit respirátory uvnitř venku i uvnitř
- Otevírají se drobné živnosti (prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, čistírny, zámečnictví)
- Otevírají se knihovny za dodržení opatření platných pro obchody - knihovna v Jinonicích však zůstává v režimu "výdejního okénka"
- Povoluje se organizace farmářských trhů
- Otevírají se venkovní prostory ZOO při omezené celkové kapacitě


22.3.2021 - Došlo k úpravě pravidel pro testování a samotestování pro přístup na pracoviště IMS. Zaměstnanci obdrželi podrobnější pokyny do svých emailových schránek. Nutnost negativního testu starého nejvíce 7 dní zůstává stále v platnosti.


Starší Aktuality jsou k dohledání zde.

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění:

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním čísle: +420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kompletní epidemiologický manuál IMS naleznete zde.


Informace o možnosti testování pro studenty a zaměstnance UK naleznete zde.

IMS Semafor

IMS Semafor je rozdělen celkem do tří stupňů reagujících na míru šíření COVIDu-19 v Praze. V rámci jednotlivých stupňů jsou definovány příslušné scénáře výuky, administrativního provozu a hygienických opatření. Krizový štáb bude jednotlivá opatření modifikovat podle vývoje situace.

Kompletní informace o jednotlivých stupních naleznete zde.

Momentálně platí III. (červený) stupeň semaforu:

 • Výuka probíhá výlučně on-line.
 • SZZK probíhají výlučně on-line.
 • Povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy ve společných prostorách, včetně učeben.
 • Nošení roušek ve všech společných prostorech IMS a FSV.
 • Veřejné akce (debaty, konference) jsou zakázány.
 • Studenti nemají přístup do kancelářských prostor v Pekařské 10. Další ochranná opatření v P10 jsou specifikována ve speciálních pokynech. V prostorách P10 vyvstává povinnost nosit respirátory typu FFP2.
 • Konzultace probíhají pouze on-line.
 • Pro odevzdání a podpis studentských dokumentů slouží schránka na vrátnici v přízemí budovy Pekařská 10.  
 • THP pracovníci mají střídavý režim.
 • Zahraniční soukromé a pracovní cesty se řídí pravidly MZV, před návratem na pracoviště se musí zaměstnanec prokázat negativním testem (netýká se zelených zemí na semaforu MZV).

+ z důvodu zavedení nových přísnějších vládních nařízení, byl III. (červený) stupeň doplněn o tyto body:

 • V prostorách P16 je povinné nosit respirátory typu FFP2
 • V každé kanceláři by v jeden okamžik měla být maximálně jedna osoba
 • Nově platí povinnost nosit respirátor i v kanceláři, pokud je v ní více jak jedna osoba (bez ohledu na vzdálenost)
 • Není povoleno shlukovat se ve společných prostorách
 • Potvrzení pro dojíždění do zaměstnání z jiných okresů získáte u paní Krištofové
 • Při příchodu a odchodu je nutné se zapsat do docházkového formuláře u vstupu

Vyhlášky a sdělení ředitele

Aktuální vyhlášky pro zaměstnance a studenty naleznete zde.

Informace státní správy ke COVID-19

Další informace naleznete na oficiálních stránkách těchto státních institucí:

- Oficiální vládní web pro covidová opatření - Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

- Hygienické stanice hlavního města Prahy - Koronavirus 20/10/20 (hygpraha.cz)

- Ministerstvo zahraničních věcí - COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

- Ministerstvo zdravotnictví - Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)

FAQ

Často kladené otázky a odpovědi naleznete zde.