COVID opatření na IMS

COVID opatření na IMS

Momentálně platí II. (žlutý) stupeň semaforu! 

Více informací o IMS semaforu naleznete zde.

(aktualizováno 15. 9. 2020)


Na této stránce se dozvíte vše ohledně aktuálních opatření zavedených na půdě IMS v návaznosti na vyhlášky Univerzity Karlovy a platná opatření ministerstva zdravotnictví. Žádáme vás, abyste primárně následovali pravidla IMS, která jsou v souladu s fakultními a univerzitními pravidly.

AKTUALITY


14.9.2020 - dnes byl zprovozněn nový telefonní kontakt, na který se můžete obracet v případě zdravotních problémů a dotazů týkajících se COVID-19: +420 773 740 250. Na tento mobil se můžete obracet v době od 9:00 do 16:00.


9.9.2020počínaje dnešním dnem platí II. (žlutý) stupeň semaforu.


8.9.2020byl zřízen nový email covid.ims@fsv.cuni.cz, na který mohou studenti zasílat dotazy týkající se opatření COVID zavedených na půdě IMS. Zároveň Vás prosíme, abyste na tento email nahlašovali, jestli jste byli sami nakaženi, uvaleni do karantény nebo jste přišli do styku s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Předem děkujeme za spolupráci!

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění:

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním čísle: +420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kdy Krizový štáb kontaktovat?

  • Nákaza: V případě pozitivního nálezu na COVID-19 student, zaměstnanec či externista kromě standardního postupu daného hygienickými opatřeními neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a bude plně nápomocen při trasování jeho rizikových kontaktů na IMS.
  • Karanténa: V případě nařízené karantény student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu.
  • Rizikový kontakt: student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a nechá si provést test na COVID v případě tzv. rizikového kontaktu. Za ten se považují následující situace:
    • Výskyt COVIDu ve společné domácnosti
    • Přímý fyzický kontakt s COVID pozitivní osobou (např. podání ruky)
    • Kontakt ve vzdálenosti do 2 metrů po dobu delší než 15 min s COVID pozitivní osobou
  • Respirační onemocnění: V případě projevů infekčního onemocnění zejména s respiračními příznaky (dušnost/pocit ztíženého dýchání, horečka, suchý kašel) student, zaměstnanec či externista kontaktuje svého praktického lékaře a zároveň neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu. Důrazně se doporučuje s infekčními respiračními příznaky nechodit na výuku či na pracoviště!

Ve všech výše popsaných případech student zároveň informuje vyučující předmětů, které navštěvuje, a domluví se s nimi na individuálním postupu při plnění studijních povinností. Zaměstnanec či externista po dohodě ředitelem IMS a garantem programu přizpůsobí svoji výuku konkrétním okolnostem.

Kompletní epidemiologický manuál IMS naleznete zde.

IMS Semafor


Vývoj pandemie COVIDu-19 vyžaduje přijetí ochranných opatření na IMS, jejichž cílem je ochrana zdraví zaměstnanců a studentů a minimalizace dopadů COVIDu na chod institutu. Z toho důvodu Krizový štáb COVID připravil IMS semafor, podle kterého se s platností od 9. září 2020 řídí chod na IMS. Vyhlášení jednotlivých stupňů se bude řídit na základě každodenního monitoringu situace a obecných nařízení daných vládou ČR a KHS Praha.

IMS Semafor je rozdělen celkem do tří stupňů reagujících na míru šíření COVIDu-19 v Praze. V rámci jednotlivých stupňů jsou definovány příslušné scénáře výuky, administrativního provozu a hygienických opatření. Krizový štáb bude jednotlivá opatření modifikovat podle vývoje situace.
Kompletní informace o jednotlivých stupních naleznete zde.

Momentálně platí II. (žlutý) stupeň semaforu:

  • Výuka probíhá hybridním způsobem.
  • SZZK zkoušky probíhají standardně za zpřísněných hygienických podmínek.
  • Maximální počet žáků v učebně je striktně odvislý od dodržování dvoumetrového rozestupu a bude stanoven pro každou učebnu.
  • Povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy ve společných prostorách, včetně učeben.
  • Nošení roušek ve všech společných prostorách IMS a FSV.
  • Veřejné akce pořádané IMS (debaty, konference) jsou výrazně omezeny či zrušeny.
  • Studenti (vyjma doktorandů) nemají přístup do Pekařské 10. Další ochranná opatření v P10 jsou specifikována ve speciálních pokynech.
  • Doporučení pořádat konzultace on-line.
  • THP pracovníci mají střídavý režim.
  • Zahraniční soukromé a pracovní cesty se řídí pravidly MZV, před návratem na pracoviště se musí zaměstnanec prokázat negativním testem (netýká se zelených zemí na semaforu MZV).

Vyhlášky a sdělení ředitele

Informace státní správy ke COVID-19


Mimořádné opatření (s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání) platná na celém území České republiky – nošení ochranných prostředků dýchacích cest: 

  • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
  • ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
  • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
  • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde


Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR, jejichž přehled naleznete zde.


Aktuální informace týkající se epidemiologické situace a vládních opatření naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví

Aktuální informace týkající se epidemiologické situace v zahraničí a týkající se podmínek vstupu do zahraničí naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí.


FSV UK vydalo 14.9. 2020 souhrnná opatření platná na půdě fakulty. Tato pravidla jsou plně v souladu s pravidly IMS, která jsou pro zaměstnance a studenty IMS primárním zdrojem informací a pokynů.

FAQ

Tato stránka je momentálně v přípravě.