COVID opatření na IMS

COVID opatření na IMS

IMS bez Covidu!

V případě, že se ale vyučující přeci jen Covidem nakazí, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit řediteli IMS a touto cestou požádat o přechod na distanční výuku po dobu nemoci (předpokládá se 1 týden).

(aktualizováno 1.3.2023)


Více informací o IMS semaforu naleznete zde.

Na této stránce se dozvíte vše ohledně aktuálních opatření zavedených na půdě IMS v návaznosti na vyhlášky Univerzity Karlovy a platná opatření ministerstva zdravotnictví. Žádáme vás, abyste primárně následovali pravidla IMS, která jsou v souladu s fakultními a univerzitními pravidly.

AKTUALITY

15.3.2022 - od středy 16.3.2022 IMS dočasně ruší veškerá opatření epidemiologického semaforu. Přesné vysvětlení současného provozu naleznete zde.


14.2.2022 - od pondělí 14.2.2022 IMS přechází do II. (žlutého) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


17.1.2022 - od pondělí 17.1.2022 IMS přechází do III. (červeného) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


Starší aktuality jsou k dohledání zde.

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění:

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním čísle:

+420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kompletní epidemiologický manuál IMS naleznete zde.


Informace o možnosti testování pro studenty a zaměstnance UK naleznete zde.

IMS Semafor

IMS Semafor je rozdělen celkem do tří stupňů reagujících na míru šíření COVIDu-19 v Praze. V rámci jednotlivých stupňů jsou definovány příslušné scénáře výuky, administrativního provozu a hygienických opatření. Krizový štáb bude jednotlivá opatření modifikovat podle vývoje situace.

Kompletní informace o jednotlivých stupních naleznete zde.

 

Momentálně je semafor mimo provoz:

 • Výuka, zkoušení i SZZK probíhají standardním způsobem za dodržení obecných ochranných opatření daných vyhláškou ředitele IMS k režimu výuky v ZS 2021.
 • Veřejné akce (debaty, konference) jsou povoleny za dodržení obecných ochranných opatření.
 • Veškerý další provoz probíhá standardním způsobem

Vyhlášky a sdělení ředitele

Aktuální vyhlášky pro zaměstnance a studenty naleznete zde.

  Informace státní správy ke COVID-19

  Další informace naleznete na oficiálních stránkách těchto státních institucí:

  - Oficiální vládní web pro covidová opatření - Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

  - Hygienické stanice hlavního města Prahy - Koronavirus 20/10/20 (hygpraha.cz)

  - Ministerstvo zahraničních věcí - COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

  - Ministerstvo zdravotnictví - Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)

  FAQ

  Často kladené otázky a odpovědi naleznete zde.