COVID opatření na IMS

COVID opatření na IMS

Momentálně platí II. (žlutý) stupeň semaforu! 

 • Od 1.6. je povolen vstup do prostor P10 v návaznosti na O-N-T pravidlo.

Více informací o IMS semaforu naleznete zde.

(aktualizováno 27.10.2021)


Na této stránce se dozvíte vše ohledně aktuálních opatření zavedených na půdě IMS v návaznosti na vyhlášky Univerzity Karlovy a platná opatření ministerstva zdravotnictví. Žádáme vás, abyste primárně následovali pravidla IMS, která jsou v souladu s fakultními a univerzitními pravidly.

AKTUALITY

27.10.2021 - od středy 27.10.2021 IMS přechází do do II. (žlutý) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


1.9.2021 - od středy 1.9.2021 IMS přechází do I. (zeleného) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


14.6.2021 - od pondělí 14.6.2021 IMS přechází do II. (žlutý) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


4.6.2021 - od pátku 4.6.2021 se studenti ve věku 16+ mohou registrovat na očkování proti Covid-19.


31.5.2021 - od pondělí 31.5.2021 dochází ke změně následujících opatření

- otevření vnitřních prostor stravovacích zařízení
- otevření bazénů, koupališť, saun, wellness, solných jeskyň
- otevření klubů a diskoték (pouze k sezení)
- otevření heren a kasin
- možnost organizace konferencí až pro 250 osob uvnitř i venku


14.5.2021 - byl aktualizován III. (červený) stupeň semaforu!


11.5.2021 - od pondělí 17.5.2021 dochází ke změně následujících opatření

- V nemocnicích a sociálních zařízeních budou opět povoleny návštěvy
- Budou povoleny venkovní kulturní akce až do kapacity 700 osob
- První stupeň ZŠ bude docházet do škol v celé republice bez rotačního režimu
- Druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií budou docházet do škol bez rotačního režimu v 6 krajích a v Praze


2.5.2021 - od pondělí 3.5.2021 se mohou akademičtí pracovníci IMS registrovat k očkování proti COVID-19. Veškeré detaily k postupu při registraci obdrželi tito zaměstnanci v emailu od tajemníka FSV.


Starší Aktuality jsou k dohledání zde.

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění:

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním čísle: +420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kompletní epidemiologický manuál IMS naleznete zde.


Informace o možnosti testování pro studenty a zaměstnance UK naleznete zde.

IMS Semafor

IMS Semafor je rozdělen celkem do tří stupňů reagujících na míru šíření COVIDu-19 v Praze. V rámci jednotlivých stupňů jsou definovány příslušné scénáře výuky, administrativního provozu a hygienických opatření. Krizový štáb bude jednotlivá opatření modifikovat podle vývoje situace.

Kompletní informace o jednotlivých stupních naleznete zde.

Momentálně platí II. (žlutý) stupeň semaforu:

 • Výuka probíhá hybridním způsobem.
 • SZZK zkoušky probíhají standardně za zpřísněných hygienických podmínek s možností distančního připojení.
 • Zkoušky probíhají výhradně online dle Vyhlášky ředitele IMS 08/2021.
 • Povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy ve společných prostorách.
 • Nošení respirátorů ve všech společných prostorách IMS a FSV.
 • Veřejné akce pořádané IMS (debaty, konference) jsou výrazně omezeny či zrušeny.
 • Studenti (vyjma doktorandů) nemají přístup do Pekařské 10. Další ochranná opatření v P10 jsou specifikována ve speciálních pokynech.
 • Doporučení pořádat konzultace on-line.
 • THP pracovníci mají standardní režim.
 • Zahraniční soukromé a pracovní cesty se řídí pravidly MZV, před návratem na pracoviště se musí zaměstnanec prokázat negativním testem (netýká se zelených zemí na semaforu MZV).
 • Při příchodu a odchodu je nutné se zapsat do docházkového formuláře u vstupu.

Vyhlášky a sdělení ředitele

Aktuální vyhlášky pro zaměstnance a studenty naleznete zde.

Informace státní správy ke COVID-19

Další informace naleznete na oficiálních stránkách těchto státních institucí:

- Oficiální vládní web pro covidová opatření - Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

- Hygienické stanice hlavního města Prahy - Koronavirus 20/10/20 (hygpraha.cz)

- Ministerstvo zahraničních věcí - COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

- Ministerstvo zdravotnictví - Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)

FAQ

Často kladené otázky a odpovědi naleznete zde.