FAQ

FAQ

Zdraví a hygiena

Co mám dělat, když se nakazím koronavirem?

Neprodleně informujte příslušný kontakt krizového štábu – covid.ims@fsv.cuni.cz a v případě takzvaného rizikového kontaktu si nechte udělat test COVID. Za takové se považují tyto situace:

 • pozitivně testovaná osoba ve společné domácnosti,
 • přímý fyzický kontakt s osobou pozitivní na COVID (např. podání ruky),
 • Kontakt na vzdálenost menší než 2 metry, kdy jedna ze stran nemá vhodnou ochranu dýchacích cest (za vhodnou ochranu se považuje pouze jednorázová maska nebo respirátor) (za vhodnou ochranu se nepovažuje látková maska nebo šátek).
  Při řádné ochraně dýchacích cest není kontakt na vzdálenost menší než 2 metry považován za rizikový.

Kdy a kde se mohu nechat otestovat?

Pokud se vracíte z ciziny, doporučujeme se nechat otestovat přímo na pražském Letišti Václava Havla na Terminálu 1 hned po příletu do České republiky. Veškeré potřebné informace najdete na internetových stránkách Letiště Praha. Ochranná opatření na letišti si můžete prohlédnout zde.

Co se týče druhého testu nebo v případě, že do Prahy necestujete letadlem, doporučujeme zajít na
1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, která poskytuje testy COVID studentům za nižší cenu! Všechny potřebné informace o testování na 1. LF UK včetně toho, jak si zde sjednat schůzku, naleznete zde.

Volné kapacity a otevírací doby různých testovacích míst naleznete zde: https://covid.praha.eu/.
 

Co když ucítím příznaky infekční choroby?

V případě příznaků infekčního onemocnění, zejména s respiračními příznaky (dušnost/pocit ztíženého dýchání, horečka, suchý kašel), byste měli kontaktovat svého praktického lékaře a zároveň okamžitě informovat příslušný kontakt krizového štábu – covid.ims@fsv.cuni.cz. Důrazně se doporučuje vyhnout se přítomnosti ve učebnách nebo v univerzitních budovách!

Zároveň informujte vyučující předmětů, které máte zapsané, a dohodněte se s nimi na individuálním studijním plánu pro splnění studijních povinností.

Co když bude můj výsledek testu COVID pozitivní?

V případě pozitivního testu na COVID-19, kromě karantény, prosím neprodleně informujte příslušný kontakt krizového štábu - covid.ims@fsv.cuni.cz a plně pomozte vystopovat vaše rizikové kontakty na IMS.

Zároveň informujte vyučující předmětů, které máte zapsané, a dohodněte se s nimi na individuálním studijním plánu pro splnění studijních povinností.

 • Karanténa trvá 10 dní pro ty, kteří podstoupí negativní testy COVID-19 ve dnech 5-7 (nebo max. do 10. dne) a jsou bez příznaků 10. den (případně 11. den).
 • Karanténa trvá 14 dní, pokud nepodstoupíte žádné testy a nemáte příznaky.
 • Pokud jste byli testováni s pozitivním výsledkem, je karanténa 10 dní od Vašeho pozitivního testu – nebo dokud máte příznaky, pokud to trvá déle než karanténa.
   

Práce a studium

Smím navštívit univerzitní budovy kvůli práci nebo studiu?

Na univerzitu můžete jít, pokud:

 • nemáte žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • máte nos a ústa zakryté obličejovým štítem, obličejovou maskou nebo respirátorem.
 • udržujete si společenský odstup 2 m, jak jen to jde.

Upozorňujeme, že při návštěvě univeritních budov (z důvodu např. konzultace), včetně jednotlivých kateder, sekretariátu či pokladny je třeba dát přednost bezkontaktní komunikaci. Návštěvy by měly sloužit pouze k řešení naléhavé situace, kterou nelze vyřešit bezkontaktním způsobem, a osobní schůzky je třeba sjednat předem. Upozorňujeme, že pokud platí II. (žlutý) nebo III. (červený) stupeň semaforu, studenti nemají přístup na Pekařskou 10.

Můžu se dostat do knihovny?

Aktuální informace ohledně přístupu do knihovny naleznete na webových stránkách.

Jak mohu pokračovat ve studiu, jsem-li v karanténě?

Všechny předměty budou dostupné v hybridní nebo on-line verzi.
 


Ubytování na kolejích

Kde najdu aktuální informace o situaci na kolejích?

Kontrolujte prosím pravidelně webové stránky kolejí a menz, kde jsou k dispozici veškeré informace. Doporučujeme sledovat webové stránky pravidelně a nespoléhat se na e-mailovou komunikaci s kolejemi. Z našich zkušeností vyplývá, že komunikace kolejí prostřednictvím e-mailu v případě naléhavých záležitostí není důkladná a studenti pak dostávají informace se zpožděním.

Co když bydlím na koleji a budu muset do karantény?

Všechny osoby přicházející ze zahraničí nebo osoby ubytované na kolejích, bez ohledu na to, zda přišly do kontaktu s infikovanou osobou nebo s osobou, která se vrátila z postižených oblastí v zahraničí, a vykazující příznaky COVID-19, jakkoliv jsou nepatrné, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu koleje telefonicky nebo na následující e-mailové adrese: emergency.koleje@cuni.cz. Ubytovaná osoba si balí jen nejnutnější osobní věci a čeká na další instrukce k přesunu do karantény. Ubytovaná osoba se okamžitě spojí se svým praktickým lékařem nebo hygienickou stanicí na lince 1212 nebo skrze telefonní číslo +420 773 782 856 nebo +420 773 782 850.
Více informací najdete zde.

Jak můžu nakupovat, když jsem v karanténě/v bezpečí?

Doporučujeme využít služeb internetového nákupu buď přes Košík nebo Rohlík, obě služby dodávají potraviny a domácí potřeby. Rohlík navíc dodává i lékárenské zboží. Kromě toho si můžete objednat jídlo přes několik aplikací, které fungují v Praze: Wolt, Dáme jídlo, Bolt Food.