Lidé

Pověřená vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

dana

 

PhDr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

daniela.kolenovska@fsv.cuni.cz 

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Rusko a SSSR, soudobé dějiny, ruská historiografie, dějiny Stalinismu, zahraniční politika SSSR a Ruska, česko-ruské vztahy, sovětský blok a Čína

Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

Kateřina Králová

Doc. PhDr. Kateřina Králová, M.A. Ph.D.

kralova@fsv.cuni.cz

Publikační činnost

Vyučované předměty

Zaměření: Evropské dějiny, Balkán, Řecko, druhá světová válka, post-holocaust, řecká občanská válka, rekonstrukce, smíření a paměť, uprchlíci a historická migrace