Doktorandi

Doktorandi

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Petra Mina Baginová M.A

(petra.baginova@fsv.cuni.cz)

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Protest Movements as a Form of Political Participation in Central and Eastern Europe

(školitel: Prof. Michal Kubát, Ph.D.)


David Gurgenidze M.A

(david.gurgenidze@fsv.cuni.cz)

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Reading Post-Soviet Georgia´s Political History through Visual Culture

(školitel: Adrian Brisku, Ph.D)


Martin Jakúbek

(martin.jakubek@fsv.cuni.cz)

Obor: mezinárodní teritoriální studia

Téma disertace: Language, Language Policy and Identity: Is there a Moldovan Language?

(školitelka Maria Alina Asavei Ph.D.) 


Arban Mehmeti M.A

(arban.mehmeti@fsv.cuni.cz)

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Cultural Diplomacy between Kosovo and Serbia

(školitel: Adrian Brisku Ph.D)


Andrzej Sadecki M.A

(adrzej.sadecki@fsv.cuni.cz)

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Centennial Anniversary of "Trianon" - Commemoration Practices and Memory Politics of the Viktor Orbán's Government in Hungary

(školitelka: Maria Alina Asavei Ph.D.)


Rose Smith

(51534187@fsv.cuni.cz)

Obor: mezinárodní teritoriální studia

Téma disertace: Identifying the Role of Museums and its Construction of the Memory of Communism
in Post-Communist National Identities.

(školitel PhDr. Michal Kopeček Ph.D.)


Oguljamal Yazliyeva M.A

(oguljamal.yazliyeva@fsv.cuni.cz)

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: Authoritarian rule and media in Turkmenistan (Focus on the role of the suppressed media environment in the last 25 years of independency

(školitel: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.)


Ekatarina Zheltova M.A

(ekaterina.zheltova@fsv.cuni.cz)

Obor: Mezinárodní teritoriální studia

Téma: National belonging, transnational localities and ideologies of language: Discursive practices at the Greek-Albanian borderlands

(školitelka: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.)


Klára Žaloudková

(klara.zaloudkova@fsv.cuni.cz)

Obor: mezinárodní teritoriální studia

Téma disertace: Role ekonomických elit v procesu formování zahraniční hospodářské politiky: Případ
Bulharska.

(školitel Adrian Brisku Ph.D.)

MODERNÍ DĚJINY

Ediz Hazir

(ediz.hazir@fsv.cuni.cz)

Obor: moderní dějiny

Téma disertace: The Consequences of Turkish Nationalist Movements on Istanbul’s Roman Catholic Community: From the Young Turk Revolution (1908) to the end of Single-Party Period (1950)

(školitelka Maria Alina Asavei Ph.D.)


Mgr. Barbora Chrzová

(barbora.chrzova@fsv.cuni.cz)

Obor: Moderní dějiny

Téma: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice Srbské

(školitel: František Šístek, M.A., Ph.D.)


Mgr. Tereza Juhászová

(tereza.auzka@fsv.cuni.cz)

Obor: Moderní dějiny

Téma: Soužití národnostních skupin na slovenském maloměstě od roku 1945 do současnosti / Ethnic cohabitation in a Slovak small town from 1945 to the present

(školitelka: PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.)


Oleksandra Modelska M.A

(oleksandra.modelska@fsv.cuni.cz)

Obor: Moderní dějiny

Téma: The role of Estonia in the execution of the Jewish population; Final Solution to the Jewish Question.

(školitel: Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)