Epidemiologický manuál

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním
čísle
: +420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kdy Krizový štáb kontaktovat?

 • Nákaza: V případě pozitivního nálezu na COVID-19 student, zaměstnanec či externista kromě standardního postupu daného hygienickými opatřeními neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a bude plně nápomocen při trasování jeho rizikových kontaktů na IMS.
 • Karanténa: V případě nařízené karantény student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu.
 • Rizikový kontakt: student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a nechá si provést test na COVID v případě tzv. rizikového kontaktu. Za ten se považují následující situace:
  • Výskyt COVIDu ve společné domácnosti
  • Přímý fyzický kontakt s COVID pozitivní osobou (např. podání ruky)
  • Kontakt na vzdálenost menší než 2 metry, kdy jedna ze stran nemá vhodnou ochranu dýchacích cest (za vhodnou ochranu se považuje pouze jednorázová maska nebo respirátor) (za vhodnou ochranu se nepovažuje látková maska nebo šátek).
   Při řádné ochraně dýchacích cest není kontakt na vzdálenost menší než 2 metry považován za rizikový
 • Respirační onemocnění: V případě projevů infekčního onemocnění zejména s respiračními příznaky (dušnost/pocit ztíženého dýchání, horečka, suchý kašel) student, zaměstnanec či externista kontaktuje svého praktického lékaře a zároveň neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu. Důrazně se doporučuje s infekčními respiračními příznaky nechodit na výuku či na pracoviště!

Ve všech výše popsaných případech student zároveň informuje vyučující předmětů, které navštěvuje, a domluví se s nimi na individuálním postupu při plnění studijních povinností. Zaměstnanec či externista po dohodě ředitelem IMS a garantem programu přizpůsobí svoji výuku konkrétním okolnostem.

Základní hygienická pravidla

IMS preventivně přistoupilo k následujícím hygienickým opatřením snižujícím pravděpodobnost přenosu nákazy. Smyslem těchto opatření je zabránit, aby při výskytu onemocnění COVID-19 nemusela jít do karantény celá studijní skupina/pracoviště. Tato pravidla jsou platná s ohledem na jednotlivé stupně na IMS semaforu.

 • Používat ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 • Důsledně dbát na hygienu rukou – vždy po příchodu do budovy, před jídlem, nebo po kontaktu s povrchy ve sdílených prostorách použít dezinfekci.
 • Dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních osob ve společných prostorách, zejména ve výukových prostorách v Pekařské 16.
 • Nesdílet s ostatními předměty či pracovní pomůcky.
 • Vyvarovat se kumulace osob na jednom místě, zejména ve společných prostorách budov a vyvarovat se fyzického kontaktu (např. podání rukou).
 • Nepoužívat klimatizaci. Místo toho je nutné společné prostory, zejména výukové, v maximální možné míře větrat!

Testování

Testování může být nařízeno Krajskou hygienickou stanicí v Praze v případě karanténních opatření. V případě rizikového kontaktu či respiračního onemocnění se mohou studenti a zaměstnanci nechat otestovat na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty:

 https://uim.lf1.cuni.cz/koronavirus