Epidemiologický manuál

Epidemiologický manuál

Postup při nákaze, karanténě, projevech infekčního onemocnění

Na IMS byl zřízen Krizový štáb COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií COVIDu-19. Tato opatření vychází ze třístupňového Semaforu IMS a budou zároveň denně aktualizována na této webové stránce.

Krizový štáb zároveň funguje jako hlavní komunikační místo, kam se mohou studenti a zaměstnanci obracet se záležitostmi týkajícími se epidemie.

V době od 9:00 do 16:00 nás mohou jak studenti, tak zaměstnanci kontaktovat na společném telefonním
čísle
: +420 773 740 250.

Studenti budou krizový štáb kontaktovat (a dostávat od něj informace) pouze prostřednictvím oficiální „fsv“ e-mailové adresy. Při kontaktu krizového štábu zároveň v emailu uvedou své telefonní číslo. Veškeré takto poskytnuté informace jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.

Kdy Krizový štáb kontaktovat?

 • Nákaza: V případě pozitivního nálezu na COVID-19 student, zaměstnanec či externista kromě standardního postupu daného hygienickými opatřeními neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a bude plně nápomocen při trasování jeho rizikových kontaktů na IMS.
 • Karanténa: V případě nařízené karantény student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu.
 • Rizikový kontakt: student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu a nechá si provést test na COVID v případě tzv. rizikového kontaktu. Za ten se považují následující situace:
  • Výskyt COVIDu ve společné domácnosti
  • Přímý fyzický kontakt s COVID pozitivní osobou (např. podání ruky)
  • Kontakt ve vzdálenosti do 2 metrů po dobu delší než 15 min s COVID pozitivní osobou
 • Respirační onemocnění: V případě projevů infekčního onemocnění zejména s respiračními příznaky (dušnost/pocit ztíženého dýchání, horečka, suchý kašel) student, zaměstnanec či externista kontaktuje svého praktického lékaře a zároveň neprodleně informuje příslušný kontakt na krizovém štábu. Důrazně se doporučuje s infekčními respiračními příznaky nechodit na výuku či na pracoviště!

Ve všech výše popsaných případech student zároveň informuje vyučující předmětů, které navštěvuje, a domluví se s nimi na individuálním postupu při plnění studijních povinností. Zaměstnanec či externista po dohodě ředitelem IMS a garantem programu přizpůsobí svoji výuku konkrétním okolnostem.

Základní hygienická pravidla

IMS preventivně přistoupilo k následujícím hygienickým opatřením snižujícím pravděpodobnost přenosu nákazy. Smyslem těchto opatření je zabránit, aby při výskytu onemocnění COVID-19 nemusela jít do karantény celá studijní skupina/pracoviště. Tato pravidla jsou platná s ohledem na jednotlivé stupně na IMS semaforu.

 • Používat ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 • Důsledně dbát na hygienu rukou – vždy po příchodu do budovy, před jídlem, nebo po kontaktu s povrchy ve sdílených prostorách použít dezinfekci.
 • Dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních osob ve společných prostorách, zejména ve výukových prostorách v Pekařské 16.
 • Nesdílet s ostatními předměty či pracovní pomůcky.
 • Vyvarovat se kumulace osob na jednom místě, zejména ve společných prostorách budov a vyvarovat se fyzického kontaktu (např. podání rukou).
 • Nepoužívat klimatizaci. Místo toho je nutné společné prostory, zejména výukové, v maximální možné míře větrat!

Testování

Testování může být nařízeno Krajskou hygienickou stanicí v Praze v případě karanténních opatření. V případě rizikového kontaktu či respiračního onemocnění se mohou studenti a zaměstnanci nechat otestovat na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty:

 https://uim.lf1.cuni.cz/koronavirus