Václav Havel EUROPAEUM MA Programme

Václav Havel EUROPAEUM MA Programme

Co je to EUROPAEUM?

EUROPAEUM je mezinárodní asociace sdružující přední evropské univerzity. Mezi její členy patří kromě Univerzity Karlovy také University of Oxford, Paris I Panthéon-Sorbonne, Leiden University, University of Helsinky, Graduate Institute v Ženevě, Uniwersytet Jagiellonski v Krakově, a další. Asociace nabízí nejen plné magisterské programy (MA European Politics & Society, MA in History and Civilization), ale také doplňkové výměnné programy, jako EUROPAEUM PhD Scholars nebo Václav Havel EUROPAEUM MA Programme. Více informací naleznete na webových stránkách asociace EUROPAEUM

Co znamená Program Václava Havla?

V akademickém roce 2012-13 otevřela Katedra evropských studií FSV UK společně s Université Paris I Panthéon-Sorbonne a Universiteit Leiden pod patronací EUROPAEUM nový výměnný program s názvem „Václav Havel EUROPAEUM MA Programme“. Tematicky je program zaměřený na evropská studia (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích). Účast na něm je určena především studentům magisterských oborů NMTS se specializací Evropská studia a Západoevropská studia, ale i magisterským studentům s evropským zaměřením obecně.

Co program nabízí?

Tento dvouletý program zahrnuje semestrální pobyt na vybrané partnerské univerzitě (Leiden University a Université Paris I Panthéon-Sorbonne), účast na jarní škole v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů partnerských univerzit a možnost psaní a obhajoby diplomové práce pod dvojím vedením. Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný sdružením Europaeum.

Václav Havel EUROPAEUM MA Programme je rozdělen do čtyř semestrů:

  1. semestr: výběr účastníků programu

  2. semestr: účast na jarní škole v Oxfordu

  3. semestr: semestrální pobyt na partnerské univerzitě

  4. semestr: finalizace diplomové práce, příp. prezentace výzkumu na jarní škole v Oxfordu

Semestrální pobyt na partnerské univerzitě je finančně podporován z programu Erasmus+, při účasti na jarní škole v Oxfordu je ubytování a strava hrazena z prostředků EUROPAEUM, na cestovní výdaje přispívá domácí univerzita.
 

Jak se na program přihlásit?

Výběr studentů do programu probíhá prostřednictvím pravidelného výběrového řízení pořádaného na konci zkouškového období zimního semestru. Přihlášky do programu se odevzdávají v elektronické formě k rukám Mgr. Jana Vášky, Ph.D., v akademickém roce 2018/19 do 10. února 2019.

Přihláška musí obsahovat:

  1. strukturovaný životopis

  2. motivační dopis (vč. předběžného projektu pobytu na partnerské univerzitě)

  3. předběžný projekt diplomové práce

Dokumentace může být odevzdána v českém, slovenském, anglickém nebo francouzském jazyce.

 

Na koho se můžu obrátit?

Program Václava Havla na Univerzitě Karlově zprostředkovává Katedra evropských studií FSV UK. Odborným garantem programu je prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Kontaktními pracovníky KES programu jsou Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D., Mgr. Jan Váška, Ph.D. a Mgr. Anna Simbartlová.

Zkušenosti absolventů Programu Václava Havla

Je to skvělá (nejen) akademická zkušenost, která vám rozšíří obzory, umožní potkat zajímavé lidi a nahlédnout pod pokličku toho, jak se dělá věda jinde. Dost pravděpodobně si odvezete úžasné zážitky, které v Jinonicích jednoduše nezažijete!“

Terezie Poláková

 

Myslím si, že EUROPAEUM byla výborná možnost, jak poznat prostředí a studenty prestižních zahraničních univerzit. Nejlepší na programu byly určitě pobyty v zahraničí, kde si člověk mohl zapsat oproti Erasmus studentům i předměty pro řádné studenty, protože jsme za řádné studenty dané univerzity byly považováni. Hlavním přínosem bylo vidět, jakým způsobem přistupují zahraniční studenti k daným problémům a jak je výuka v Oxfordu a v Leidenu koncipována.“

Lukáš Růžek
 

Je to velká příležitost být na chvíli součástí nejstarších a nejvýznamnějších univerzit Evropy. Mít Oxford a Sorbonne v životopisu vůbec nevypadá špatně. Přihlásit se do programu je jednoduché a určitě to stojí za to."

Iveta
 

Je super, že studenti mohou v tomto programu celkem třikrát vyjet do zahraničí. Poznal jsem hodně zahraničních studentů, udělal jsem si dobré kontakty a také jsem se účastnil mnoha zajímavých přednášek předních profesorů - jako příklad  uvedu přednášku emeritního profesora Petera Pulzera o židovské otázce. Během semestru v Leidenu jsem si mohl vybrat předměty i z oblastí, ke kterým se člověk na FSV běžně nedostane – mám například Historii moderního Íránu a podobně, což velmi oceňuju.“

Robert Franěk
 

Díky semestru v Paříži na Sorboně jsem studovala s rodilými Francouzi jednoletý obor Gouvernance européenne. Velice cenná zkušenost byla jarní škola v Oxfordu, na několikadenní diskuze a série prezentací jsem do té chvíle nebyla z českého vysokoškolského prostředí zvyklá, dalo mi to vhled do zcela odlišného pojetí výuky a studia v anglosaském prostředí, seznámení se s ostatními velice nadanými studenty mě motivovalo v dalším směřování.

Zuzana Čapková